CIESZYN 8-11 GRUDNIA 2022
kultywowanie tradycji śpiewaczych
konkurs chórów, koncerty towarzyszące, spotkania