O festiwalu

harmoniaPomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, który na Śląsku jest jednym z najstarszym zespołów chóralnych
Festiwal otrzymał imię Józefa Świdra, który przez 20 lat był dyrektorem Instytutu Muzyki, przy którym obecnie istnieje Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”.

CELE FESTIWALU
– kultywowanie tradycji śpiewaczych, rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną
– promocja i upowszechnianie twórczości kompozytorskiej Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim
– wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych
– popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów i epok
– promocja współczesnej literatury chóralnej
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
– konfrontacja badań naukowych i artystycznych

W RAMACH FESTIWALU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ:
1. Warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów 6-7.12.2019
2. Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. prof. Józefa Świdra 6-7.12.2019
w przypadku dużej liczby zakwalifikowanych chórów konkurs może się odbyć również 6 grudnia w godzinach popołudniowych)
3. Koncerty festiwalowe w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego 6-8.12.2019
4. Koncert galowy festiwalu oraz koncert laureatów konkursu 7.12.2019 – Cieszyn