Kontakt

BIURO ORGANIZACYJNE
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN

www. festiwalswider.us.edu.pl
festiwalswider@us.edu.pl

dr hab. Izabella Zielecka Panek – DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU
Tel. +48 603635800
izapanek@gmail.com

mgr Maria Zuber –DYREKTOR ORGANIZACYJNY FESTIWALU
Tel.+48 606356440
mariazuber1@wp.pl

mgr Anna Szawińska – SEKRETARZ FESTIWALU
+48 609728822
mariazuber1@wp.pl

dr Aleksandra Zeman – WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJANA
 +48 510136733
olazeman@wp.pl

dr Agata Hołdyk – MENAGER FESTIWALU/PROMOCJA
+48 696314834
agataholdyk@gmail.com

 

RADA ARTYSTYCZNA
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA:
prof. Halina Goniewicz-Urbaś
dr hab. Izabella Zielecka-Panek
dr hab. Anna Szostak-Myrczek
mgr Anna Szawińska
mgr Maria Zuber