Konkurs

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

Cieszyn, 23-24.11.2018

 

LISTA CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH
NA IV MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

1. The Female choir of Kiev Glier Institute of Music Kijów/Ukraina
Dyrygent: Galina Gorbatenko
2. Academic Choir Students Cultural Center University of Nis/Serbia
Dyrygent: Zoran Stanisavljevic
3. Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego, Białystok
Dyrygent: Anna Olszewska
4. Chór Kameralny „Nadzieja”, Nakło nad Notecią
Dyrygent: Michał Gacka
5. Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Dyrygent: Przemysław Pałka
6. Chór Kameralny „Slavica Musa”, Knurów
Dyrygent: Tomasz Paweł Sadownik
7. Chór Kameralny „Art’N’Voices, Wejherowo
Dyrygent: Anna Rocławska-Musialczyk, Tomasz Chyła
8. Chór Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Kraków
Dyrygent: Włodzimierz Siedlik
9. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Marcin Pollak
10. Chór „Canto” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Świdnik
Dyrygent: Ewa Bieniek
11. Chór „Con Passione” przy Szkole Podstawowej nr 47, Lublin
Dyrygent: Iwona Matysiewicz
12. Chór Kameralny „Vox Animae”, Chrzanów
Dyrygent: Karolina Czura
13. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole
Dyrygent: Ludmiła Zawadzka
14. Chór „Dmuchawce” przy Zespole Szkół,  Karczmiska
Dyrygent: Anżela Kwiatkowska
15. Chór GAUDEO Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2,  Świerklany
Dyrygent: Maria Skrobol
16. Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”, Wejherowo
Dyrygent: Aleksandra Janus
17. Chór Mieszany „Bel Canto”, Dopiewo
Dyrygent: Elżbieta Węgielewska
18. Chór Mieszany „Hasło”, Poznań
Dyrygent: Kateryna Ciszak
19. Chór Żeński Cantantes Angelicus, Rabka-Zdrój
Dyrygent: Kinga Brandys-Wójciak
20. Chór „Canzonetta” przy Szkoły Podstawowej w Strumieniu, Strumień
Dyrygent: Agnieszka Gawron-Gaszczyk, Tamara Nowok
21. Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Dyrygent Artur Wróbel

W związku z dużą ilością zgłoszeń i zakwalifikowanych chórów do konkursu na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach 23.11.2018 (piątek) w godzinach popołudniowych oraz 24.11.2018 (sobota) od godzin porannych.

Termin: 23-24 listopad 2018 r.
1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.
2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

I. Regulamin konkursu:
1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego 15 do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu), w przypadku chórów seniorów czas 12-15 minut (z wejściem i zejściem zespołu). Przekroczenie limitu czasu może skutkować obniżeniem oceny o 2 punkty.
2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentu zapisanego w partyturze.
3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest nagroda specjalna w wysokości 3000 złotych. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne, jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.
4. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
5. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
6. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
7. Główne kryteria oceny: – poziom wykonawczy i stopień trudności programu – dobór repertuaru i dramaturgia – artykulacja słowna i muzyczna – ekspresja muzyczna- interpretacja, stylowość wykonania – walory brzmieniowe, emisja głosu – intonacja
8. Kategorie konkursowe:
– chóry dziecięce (do lat 15)*
– chóry młodzieżowe (między 15 a 19 rokiem życia)*
– chóry akademickie
– chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
– chóry kameralne (do 18 osób)
– chóry mieszane
– chóry seniorów (powyżej 55 roku życia)*
*min. 90% członków chóru powinno spełniać wymogi danej kategorii pod względem wieku.
9. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 24 listopada 2018 r. Zespoły zobowiązane są do przygotowania dwóch tradycyjnych utworów cieszyńskich „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo”, które zostaną wspólnie wykonane podczas Koncertu Galowego. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów. Dostępne są również na stronie www.festiwalswider.us.edu.pl
10. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w Koncercie Laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
12. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.
13. Dyrygenci zespołów konkursowych są zwolnienie z opłaty uczestnictwa w warsztatach dla dyrygentów. Członkowie chórów konkursowych wnoszą jednorazową opłatę 20 zł. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne.

II. Nagrody:
Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi. Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.
Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu
Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
Chóry, które uzyskają najwyższą punktację w kategorii otrzymają Dyplom Zwycięzcy Kategorii.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim
– za najciekawszą interpretację utworu inspirowanego folklorem
Nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.
Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Koszta uczestnictwa:
1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN.
2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej:
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12 40-007
Katowice
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS
W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 30 września 2018 r.
2. Organizatorzy zapewniają:
– obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
– nocleg w dniu 23/24 listopada lub 24/25 listopada dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 300 km.
3. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 35 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim. 3. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych. Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich Śniadanie: 12-15 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 15 PLN
IV. Terminy:
1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 15 września 2018 r.
2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 25 września 2018 r.
3. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 30 września 2018 r. na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
4. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 10 listopada 2018 r. na adres:
INSTYTUT MUZYKI UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.


  III MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

Cieszyn, 09.12.2017

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI
IM. PROFESORA JÓZEFA
ŚWIDRA W CIESZYNIE
Cieszyn, 9.12.2017

 

Jury w składzie:
Prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska
Prof. dr hab. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna w Kijowie/Ukraina
Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie/Polska
Dr hab. Prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska
Po wysłuchaniu 11 zespołów podczas przesłuchań konkursowych odbywających się w Sali Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i wyróżnienia:
NAGRODĘ SPECJALNĄ PUCHAR PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR,
za kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego wśród młodzieży szkolnej otrzymał
CHÓR V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO Z KRAKOWA,
DYRYGENT: EWA KIERES
NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
za promocję twórczości chóralnej Józefa Świdra za granicą otrzymał
GALICYJSKI CHÓR KAMERALNY „JEWSZAN” Z LWOWA/UKRAINA,
DYRYGENT: IHOR DANHOVSKY
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim – Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego otrzymał
CHÓR MIESZANY TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „LUTNIA” IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU,
DYRYGENT: ANNA CZERWIŃSKA
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego folklorem – statuetkę oraz nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego Janusza Króla otrzymał
GALICYJSKI CHÓR KAMERALNY „JEWSZAN” Z LWOWA/UKRAINA
DYRYGENT: IHOR DANKOVSKY
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym –  Puchar JE Ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez JE Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca
oraz Puchar JE Ks. Biskupa Diecezji Katowickiej oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez JE Ks. Biskupa Mariana Niemca  otrzymał
CHÓR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
DYRYGENT: MICHAŁ BROŻEK
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu współczesnego kompozytora puchar oraz nagrodę pieniężna w wysokości 2000 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał
CHÓR KAMERALNY 441 HZ Z GDAŃSKA
DYRYGENT: ANNA WILCZEWSKA
NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra – statuetkę oraz dwie nagrody pieniężne (3000 zł):
nagrodę pieniężną 2000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę
oraz nagrodę pieniężną 1000 zł ufundowaną przez Fundację Profesora Józefa Świdra otrzymał
BIELSKI CHÓR KAMERALNY
DYRYGENT: BEATA BOROWSKA

 

  ZŁOTE DYPLOMY
 1. CHÓR KAMERALNY 441 HZ, GDAŃSK ( 96,5 PKT)
  DYRYGENT: ANNA WILCZEWSKA
 2. BIELSKI CHÓR KAMERALNY (95,25 PKT)
  DYRYGENT: BEATA BOROWSKA
 3. CHÓR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH (92,5 PKT)
  DYRYGENT: MICHAŁ BROŻEK
 4. CHÓR KAMERALNY „FERMATA” , KIELC (91 PKT)
  DYRYGENT: EWA ROBAK
            SREBRNE DYPLOMY
 1. GALICYJSKI CHÓR KAMERALNY „JEWSZAN” Z LWOWA (88,75 PKT)
  DYRYGENT: IHOR DANKOVSKY
 2. CHÓR POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ „VOLANTES SONI” (87,75 PKT)
  DYRYGENT: PAWEŁ ŁUCZAK
 3. CHÓR TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „LUTNIA” IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU (85,50)
  DYRYGENT: ANNA CZERWIŃSKA
 4. CHÓR MIESZANY „CANTABILE”, ŁUŻNA (84,25 PKT)
  DYRYGENT: JAN WYPASEK
 5. CHÓR V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO, KRAKÓW (83 PKT)
  DYRYGENT: EWA KIERES
            BRĄZOWE DYPLOMY
 1. ŻEŃSKI CHÓR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO „CON CUORE” (78,25 PKT)
  DYRYGENT: ALEKSANDRA RYŁKO-SUTOWICZ
 2. CHÓR PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA „CHOPINIADA” (72 PKT)
  DYRYGENT: MAREK HAMPEL

GRAND PRIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA, NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ W WYSOKOŚCI  5000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ J.M. REKTORA UŚ PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA,  A TAKŻE STATUETKĘ UFUNDOWANĄ PRZEZ RODZINĘ PROFESORA ŚWIDRA OTRZYMAŁ

 

CHÓR KAMERALNY 441 HZ Z GDAŃSKA
DYRYGENT: ANNA WILCZEWSKA

 

Jury pragnie podkreślić, że poziom festiwalu był bardzo wysoki.

Jury dziękuję organizatorom za podjęcie cennej inicjatywy zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, dzięki któremu możemy wspominać postać Profesora Józefa Świdra, przez liczne lata związanego z Cieszynem, nauczyciela, kompozytora, społecznika, przyjaciela młodzieży, którego wkład w rozwój polskiej i światowej literatury chóralnej jest niepodważalny i ponadwymiarowy.

 

Prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski
Dr hab. Prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek
Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Prof. dr hab. Igor Cyklinskij

 


JURY konkursu chórów w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki w Cieszynie:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki Szczecin/Polska

prof. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina

dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH NA III MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

  8.00 – 9.00        PRÓBA AKUSTYCZNA

9.00 – 9.20            Chór mieszany „Cantabile”, Łużna                                                dyrygent: Jan Wypasek

9.20 – 9.40            Chór Politechniki Poznańskiej, Poznań                                          dyrygent: Paweł Łuczak

9.40 – 10.00          Galicyjski chór kameralny „Jewszan”, Lwów                                  dyrygent: Ihor Dankovsky

10.00 – 10.20         Żeński chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con Cuore”, Lódź                 dyrygent: Aleksandra Ryłko-Sutowicz

10.20 – 10.40         Chór kameralny 441 Hz, Gdańsk                                                 dyrygent: Anna Wilczewska

10.40 – 11.00         Chór Tow. Śpiewaczego „Lutnia” im. J. Orszulika, Strumień     dyrygent: Anna Czerwińska

11.00 – 12.00      Przerwa, Próba akustyczna cz.II

12.00 – 12.20        Chór POSM II stopnia im. F. Chopina „Chopiniada”, Kraków           dyrygent: Marek Hampel

12.20 – 12.40        Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała                      dyrygent: Leszek Pollak

12.40 – 13.00        Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego, Kraków        dyrygent: Ewa Kieres

13.00 – 13.20        Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice                               dyrygent: Michał Brożek

13.20 – 13.40        Bielski Chór Kameralny                                                              dyrygent: Beata Borowska

13.40 – 14.00        Chór kameralny „Fermata”, Kielce                                               dyrygent: Ewa Robak


LISTA  CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU:

 1. Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan”, Lwów/Ukraina
  Dyrygent: Ihor Dankovsky
 2. Chór Kameralny 441 Hz, Gdańsk
  Dyrygent: Anna Wilczewska
 3. Bielski Chór Kameralny, Bielsko-Biała
  Dyrygent: Beata Borowska
 4. Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, Kraków
  Dyrygent: Ewa Kieres
 5. Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con cuore”, Łódź
  Dyrygent: Anna Ryłko-Sutowicz
 6. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
  Dyrygent: Michał Brożek
 7. Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, Poznań
  Dyrygent: Paweł Łuczak
 8. Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika, Strumień
  Dyrygent: Anna Czerwińska
 9. Chór Mieszany „Cantabile”, Łużna
  Dyrygent: Jan Wypasek
 10. Chór Kameralny „Fermata”, Kielce
  Dyrygent: Ewa Robak
 11. Chór POSM II st. Im. Fryderyka Chopina „Chopiniada”, Kraków
  Dyrygent: Marek Hampel
 12. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
  Dyrygent: Leszek Pollak

1. Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan”, Lwów/Ukraina
Dyrygent: Iryna Kyselczuk

Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan” został założony w 1990 roku przez kreatywną młodzież miasta Lwów. Członkami Chóru są studenci uniwersytetów lwowskich, artyści, młodzi specjaliści różnych branż. Podstawę repertuaru stanowi sakralna muzyka ukraińska oraz zagraniczna z różnych okresów i epok – od muzyki G. P. da Palestrina, G. F. Aneriego, J.S. Bacha, A.Vivaldiego, A.Kaldara G. Händela, W.A. Mozarta, koncerty chóralne kompozytorów ukraińskich – M. Dyletskiego, A. Wedela, M. Werbytskiego,
M. Berezowskiego, D.Bortnianskiego, do utworów współczesnych ukraińskich i zagranicznych kompozytorów, aranżacje ukraińskich pieśni ludowych.

Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan” jest uczestnikiem międzynarodowych festiwali chóralnych w Ukrainie i za granicą. Zespół występował w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Francji, Polski, Białorusi, Włoszech, Hiszpanii, brał udział w koncercie dla Papieża Jana Pawła II w Watykanie i we Lwowie.
Wśród licznych nagród chóru, do najważniejszych należą:
• I miejsce za najlepszy poziom zawodowy w międzynarodowym konkursie „Mahutny Boża” (1995, Białoruś)
• I nagroda w VI Narodowym Konkursie Chórów im. M. Leontowicza (Kijów, Ukraina 2010)
• I nagroda w 59 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym HABANERAS Y POLIFONIA w Torrevieja (Hiszpania, 2013)

Zespół wielokrotnie brał udział w wydarzeniach artystycznych w Polsce, m.in. takich jak: Międzynarodowy Festiwal „Muzyka Odnaleziona” w Tarnowie (1998),
XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku (2016), XII Festiwal Chóralny „Wschód – Zachód – Zbliżenia” Radomsko (2010, 2013, 2016).
Chór „Jewszan” to stały uczestnik przedstawień bożonarodzeniowych i wielkanocnych, otwarć wystaw sztuki, wydarzeń artystycznych miasta Lwów i obwodu Lwowskiego, koncertów w kościołach i katedrach i wielu innych wydarzeń muzycznych.
Dorobek fonograficzny zespołu to 9 płyt CD oraz liczne nagrania dla radia i telewizji.

Dyrektor artystyczny zespołu – Igor Dańkowski – absolwent Konserwatorium Lwowskiego klasy dyrygentury docenta O.I. Sotnyczuka. Był kierownikiem Kameralnego Chóru Konserwatorium Lwowskiego, dziecięcych oraz dorosłych chórów i zespołów miasta Lwowa. Od 2000 roku jest kierownikiem Galicyjskiego Kameralnego Chóru „Jewszan”
i jednocześnie od 2013 roku – Chóru Studenckiego Narodowej Akademii Muzycznej im.M.Łysenki we Lwowie.
Dyrygent Chóru – Iryna Kyselczuk, absolwent Akademii Muzycznej im.M.Łysenki we Lwowie.

 

2. Chór Kameralny 441 Hz, Gdańsk
Dyrygent: Anna Wilczewska

Chór Kameralny 441 Hz powstał w 2006 roku, a jedną z najważniejszych idei jego działalności jest wykonywanie i promowanie współczesnej muzyki chóralnej. Od początku działalności zespół pracuje pod dyrekcją Anny Wilczewskiej. Na co dzień chór prowadzi aktywną działalność koncertową, prezentując przede wszystkim repertuar muzyki najnowszej. Realizując premierowe wykonania kompozycji współczesnych, Chór Kameralny 441 Hz często przekracza granice estetyczne, do których przyzwyczajeni są słuchacze muzyki wokalnej. Wychodząc poza muzyczną strefę komfortu otwiera się na eksperymenty z różnorodnymi technikami wokalnymi, wraca do natury głosu i oddala się od tradycyjnego śpiewu bel canto. Nieustanne poszukiwania pozamuzycznych inspiracji zaowocowały wieloma interdyscyplinarnymi projektami artystycznymi, w których kultura ludowa czy teatr łączą się w spójną całość z muzyką.

W roku 2013 Chór Kameralny 441 Hz dwukrotnie był zespołem warsztatowym: podczas I Ogólnopolskich Warsztatów Współczesnej Muzyki Chóralnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzonych przez prof. Barta Bouckaerta z Belgii oraz na Ogólnopolskich Warsztatach Współczesnych Technik Wokalnych „Głos w akcji”, gdzie wraz ze znakomitym zespołem Neue Vocalsolisten ze Stuttgartu dokonał premierowego wykonania kompozycji Karola Nepelskiego. W roku 2016 zespół aktywnie uczestniczył w II Polsko-Amerykańskich Warsztatach Muzyki Współczesnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzonych przez prof. R. Paula Crabba z USA.

W ramach współpracy chóru z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku powstał spektakl „Antyhona” w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur z muzyką skomponowaną przez Michała Jacaszka. Premiera „Antyhony” miała miejsce na Festiwalu Inny Wymiar – Wschód Kultury w roku 2013. Spektakl został ponownie wystawiony w ramach 34. Warszawskich Spotkań Teatralnych (2014) w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz podczas Tygodnia z Teatrem Dramatycznym w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku (2016).

W 2016 roku Chór Kameralny 441 Hz nawiązał współpracę z niemieckim kompozytorem Svenem Helbigiem, który w swojej twórczości z powodzeniem łączy świat klasycznej kompozycji z eksperymentem i muzyką rozrywkową. Wynikiem wspólnego projektu artystycznego było dwukrotne wykonanie utworu „I Eat the Sun and Drink the Rain” na chór i elektronikę realizowaną na żywo przez autora kompozycji (2016 i 2017).

Chór Kameralny 441 Hz był gościem wielu wydarzeń muzycznych, które odgrywają znaczącą rolę na mapie kulturalnej Gdańska. Wśród nich znalazły się m.in. Festiwal „Narracje 6” (2014), Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” (2015, 2016 i 2017) oraz Gdańska Wiosna Chóralna (2016 i 2017). W ciągu jedenastu lat działalności zespół wielokrotnie występował w Polsce, odbył tournée koncertowe do Włoch (2010) i Niemiec (2013) oraz zorganizował koncerty w ramach wymiany artystycznej z chórami ze Szwecji, Niemiec i Czech.

Działalność chóru została wielokrotnie doceniona przez jury konkursów krajowych i międzynarodowych, wśród których wymienić można m.in.: 12. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat (2016), 9. Międzynarodowy Festiwal Slovakia Cantat w Bratysławie (2016), 46. Ogólnopolski Festiwal Legnica Cantat (2015), XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Barczewie (2014), X Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (2014), II Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny (2013), XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi (2009) i III Międzynarodowy Festiwal Mundus Cantat w Sopocie (2007).

Chór Kameralny 441 Hz nagrał dotychczas trzy płyty z muzyką chóralną: Serioso-Giocoso (2011), gdzie zaprezentowane zostały współczesne kompozycje a cappella wykonane w ramach części artystycznej przewodu doktorskiego Anny Wilczewskiej, Modern Choral Masterpieces (2014, DUX) z utworami chóralnymi XX i XXI wieku charakteryzującymi się nowatorskim językiem muzycznym, oraz Song of the North (2017, DUX), na którą składają się zróżnicowane utwory reprezentujące różne style muzyczne, ale połączone wspólnym mianownikiem – każdy z nich oddaje ducha prawdziwej Północy, takiej, którą poznali jedynie ci, którzy tam byli. Na albumie znalazły się m.in. tradycyjne utwory szwedzkie, fińskie i norweskie we współczesnych aranżacjach, ale nie zabrakło także niespodzianek. Uroczysta premiera najnowszego albumu odbyła się 25 listopada 2017 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku podczas koncertu inaugurującego III Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”, zaś zapowiedzią płyty był koncert specjalny w ramach V Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego im M. Kopernika „Per Musicam ad Astra” w Toruniu (2017) zatytułowany „Dźwięki Północy”.

Strona internetowa chóru:
www.441hz.pl

Profil chóru na Facebooku:
www.facebook.com/441Hz

ANNA WILCZEWSKA
Dyrygentka młodego pokolenia wyróżniająca się niezwykłą otwartością na wykonawstwo muzyki najnowszej. Założycielka Chóru Kameralnego 441 Hz działającego od 2006 roku w Gdańsku, z którym zdobyła szereg nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dr hab. Waldemara Górskiego. Odbyła studia w ramach programu Socrates Erasmus w Conservatoire National Superieur Musique et Danse w Lion we Francji. W 2008 roku została pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, a w roku 2013 otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura. Również w roku 2013 rozpoczęła pracę w Ogólnokształcącym Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego jako dyrygent Chóru Mieszanego Cantilena. W latach 2009-2012 była dyrygentem Sopockiego Chóru Kameralnego Continuo, a w latach 2008-2010 Chóru Parafialnego Lira w Rumi.

Anna Wilczewska została dwukrotną laureatką nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006 i 2008) i stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2008). Całokształt jej działalności artystycznej został nagrodzony Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011) i wyróżniony stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014 i 2015) oraz stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Za podsumowanie osiągnięć artystycznych uznać można  Odznakę Honorową „Zasłużony działacz kultury”, którą Anna Wilczewska otrzymała w roku 2014.

Wraz z zespołami, które prowadziła, zdobyła wiele prestiżowych nagród na szczeblu krajowym i międzynarodowym, m.in.: dwa Złote medale i zwycięstwa w kategoriach: Muzyka współczesna oraz Chóry kameralne na Międzynarodowym Festiwalu „Slovakia Cantat” w Bratysławie (2016), Grand Prix 12. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” w Sopocie (2016), Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie wraz z Chórem Kameralnym 441 Hz (2014), Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Pasyjnej w Kielnie z Sopockim Chórem Kameralnym Continuo (2011) i Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze wraz z Chórem Mieszanym Wydziału IV Akademii Muzycznej w Gdańsku (2010).

Anna Wilczewska specjalizuje się w wykonawstwie i badaniach nad repertuarem muzyki współczesnej. W praktyce spełnia swoje pasje realizując różnorodne projekty artystyczne łączące muzykę z innymi dziedzinami sztuki. Jej otwartość na współczesne techniki wokalne i eksperymenty głosowe oraz talent pedagogiczny i swoboda w poruszaniu się wśród partytur XX i XXI wieku stworzyły możliwości do realizacji wielu koncertów muzyki chóralnej. Esencją ponad jedenastoletniej pracy z Chórem Kameralnym 441 Hz są trzy płyty zawierające repertuar muzyki najnowszej: Serioso-Giosoco, Modern Choral Masterpieces oraz Song of the North.

 

3. Bielski Chór Kameralny, Bielsko-Biała
Dyrygent: Beata Borowska

Bielski Chór Kameralny rozpoczął działalność w maju 1993 r. pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury. Skupia grono amatorów, pasjonatów muzyki chóralnej, osoby
o różnych profesjach. Zespołem od momentu powstania kieruje Beata Borowska. Bielski Chór Kameralny koncertował m.in. we Włoszech, w Niemczech, w Grecji, na Malcie,
ale także w nieco odleglejszych krajach, takich jak Chiny, Kanada czy Tajlandia. W ciągu swojej działalności jedenastokrotnie uzyskał nagrodę Grand Prix w ramach ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursów chóralnych.
Najważniejsze osiągnięcia Bielskiego Chóru Kameralnego w ostatnich latach to:
– I miejsce w kategorii chórów kameralnych w III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Grand Prix Pattaya
( Tajlandia, 2010 );
– Złoty Medal w Mundi Cantat Superior 41th Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ołomuńcu (Czechy, 2012);
– Grand Prix XXII Festiwalu Pieśni Chóralnej “Kolędy I Pastorałki” w Myślenicach (2013);
– Grand Prix XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2013);
– II miejsce w kategorii chórów mieszanych oraz III miejsce w grupie Winners Istanbulcup w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Stambule (Turcja, 2014),
– Grand Prix (przyznane przez jury oficjalne oraz nieoficjalne) XI Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem w Bielsku – Białej (2015).

Beata Borowska ukończyła z wyróżnieniem wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. zw. Jana Wojtachy.
Swoją wiedzę uzupełniała na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W 1988 roku jako studentka zwyciężyła II Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu.

Od 1993 roku kieruje Bielskim Chórem Kameralnym przy Bielskim Centrum Kultury. Praca z tym zespołem zaowocowała znaczącymi sukcesami. Jako dyrygentka siedmiokrotnie otrzymała nagrody indywidualne, m.in. w ramach The International Choral Competition of Sacred Music, Preveza (Grecja, 2007).

Jest adiunktem w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Za szczególną działalność artystyczną Beata Borowska została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Bielska – Białej „Ikar 2013”, Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodą im. Stanisława Moniuszki przyznaną przez Międzynarodową Kapitułę za szczególne zasługi na rzecz społecznego ruchu muzycznego.

 

4. Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego, Kraków
Dyrygent: Ewa Kieres


Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie powstał w 2007 r. z inicjatywy uczniów liceum. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, oprawiając szkolne uroczystości; realizuje również projekty koncertowe we współpracy z Muzeum Narodowym, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (występy podczas Nocy Muzeów, Święta Ogrodów, Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowa). Chór koncertował w Bolonii, Perugii, Paryżu i Bordeaux.
Zespół bierze również udział w konkursach i festiwalach. Wśród nagród otrzymanych w ostatnich latach wymienić należy:

 • Złoty Dyplom na Małopolskich Spotkaniach Kolędowych w Krakowie,
 • dwukrotne zdobycie Złotej Struny w Małopolskim Festiwalu Chóralnym „O Złotą Strunę” w Niepołomicach,
 • Srebrny Kamerton i Nagrodę dla Najlepszego Debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy,
 • III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie,
 • Brązowy Dyplom w Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego,
 • II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Cantio Lodziensis.

Najnowsze osiągnięcie Chóru VLO to Złoty Dyplom i nagroda za najlepsze wykonanie utworu o tematyce marynistycznej na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie w kwietniu tego roku.
W repertuarze Chóru znajdują się utwory różnych stylów i epok. Zespół stale się rozwija,  sięgając po najbardziej wartościowe utwory literatury chóralnej, zarówno a cappella jak i formy wokalno-instrumentalne – dzieła J.S. Bacha, A.Vivaldiego, E. d’Astorgi, J. Brahmsa czy L. Bernsteina.
Zespół od 2008 r. prowadzi Ewa Kieres, absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej.

Ewa Kieres ukończyła studia na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury chóralnej prof. dr hab. Lidii Matynian (dyplom z wyróżnieniem). Prowadzi Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, z którym realizuje różne projekty a capella oraz wokalno-instrumentalne (m.in. Gloria A. Vivaldiego, Stabat Mater E. d’Astorgi, koncert w 450. rocznicę urodzin Williama Szekspira). Chór V LO jest laureatem wielu konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim (zespół zdobył m.in. Srebrny Kamerton i nagrodę dla najlepszego debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych a capella  w Bydgoszczy w 2012 roku, dwukrotnie – Złotą Strunę na Małopolskim Festiwalu Chóralnym „O Złotą Strunę” w Niepołomicach oraz zajął III miejsce Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie).
Swoją pasję w zakresie chóralistyki rozwija również jako chórzystka w Chórze Kameralnym Lege Artis działającym od 2005 roku pod kierunkiem Agnieszki Treli-Jochymek.

Ewa Kieres jest także absolwentką krakowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Instrumentalnym  w klasie oboju prof. dr hab. Marka Mleczki. W ramach programu Erasmus studiowała również w Conservatorio Statale di Musica E. F. dall’Abaco w Weronie pod kierunkiem Paolo Grazzi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oboju barokowego w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Rafaela Gabriela Przybyły. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. Franka de Bruine, Alfredo Bernardiniego, Petera Frankbergera, Sophii MacKenna, Marka Niewiedziała. Zainteresowanie muzyką dawną rozwija w zespole Il Vento; współpracuje także z innymi zepołami i orkiestrami.
Jest również absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

5. Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con cuore”, Łódź
Dyrygent: Anna Ryłko-Sutowicz

Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego Con Cuore – jest zespołem dość młodym, powołanym do życia w lutym 2016. Pomysłodawczynią i zarazem dyrygentem jest Aleksandra Ryłko-Sutowicz.
Zespół zrzesza studentki i absolwentki uczelni macierzystej, miłośniczki muzyki, zwłaszcza chóralnej. Pod koniec maja zeszłego roku Chór zdobył Grand Prix na I Turnieju chóralnym o Puchar Mazur Zachodnich-Łukta 2016, kilka miesięcy później artystki zdobyły Złote Pasmo z VIII Ogólnopolskiego Turnieju o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni. W listopadzie 2016 Chór nagrodzono II miejscem na Cantio Lodziensis, a w kwietniu bieżącego roku zespół otrzymał I miejsce na Konkursie Pieśni Czesława Prudla w Łyskach.

Nasze ostatnie osiągnięcie i zarazem niezwykła przygoda to udział w XII Międzynarodowym Festiwalu Chórów Studenckich w Mińsku-Paparac Kretka, Białoruś, 11-14.05.2017, gdzie otrzymałyśmy nagrodę za najlepiej wykonany program sakralny – z dumą mówi dyrygentka zespołu, Aleksandra Ryłko – Sutowicz.
Członkinie są pełne zapału do pracy, muzykalne, nastawione na różnorodny program, poznawanie różnych stylów muzycznych w twórczości zarówno kompozytorów polskich, jak i zagranicznych.

Aleksandra Ryłko-Sutowicz – rodowita Łodzianka, ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. St. Moniuszki w Łodzi – w klasie skrzypiec. Uczelnia wyższa, z jaką była związana, to Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Studiowała tam na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej i otrzymała dyplomy ukończenia dwóch kierunków – Teorii Muzyki oraz Kompozycji. W zeszłym roku ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.Przez kilka lat zajmowała się głównie pracą nauczyciela.

Aktualnie pracuje w Chórze Filharmonii Łódzkiej, wspólnie z prof. Andrzejem Ryłko prowadzi Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego; w zeszłym roku założyła i prowadzi Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego, od 2015 roku jest również dyrygentem Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi.
Od ponad dwudziestu lat śpiewa w różnych chórach, bierze udział w wielu projektach muzycznych i choć ma szerokie zainteresowania, muzyka jest jej największą pasją.

 

6. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
Dyrygent: Michał Brożek

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Chór powstał w marcu 2006 roku. Zespół reprezentuje swoją Uczelnię na uroczystościach akademickich, koncertach i wydarzeniach regionalnych, a także konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Koncertował we Włoszech, na Litwie, w Turcji, Hiszpanii, Francji, Czechach i Słowacji. Zdobył wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych – do najważniejszych należą:
• Złota Wstęga Solczy – I miejsce w kategorii chórów dorosłych mieszanych na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie (2012),
• Srebrne Dyplomy w czterech kategoriach na IV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Canco Mediterrania” Lloret de Mar – Barcelona (2014),
• I miejsce w kategorii muzyki sakralnej na VI Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans” (2015),
• I miejsce w kategorii dużych chórów na XXV Tyskich Wieczorach Kolędowych (2016),
• II nagroda w konkursie chórów na III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2016”,
• Złote Pasmo w kategorii chórów mieszanych, Srebrne Pasmo w kategorii muzyki sakralnej oraz Nagroda Specjalna Biskupa Diecezji Bańskobystrzyckiej za najlepszą interpretację utworów sakralnych na XVII Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich „Akademicka Bańska Bystrzyca 2017”,
• Srebrny Dyplom na XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2017).

Zespół koncertował także na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in. na IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Stambule (2011), na 56. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Virgo Lauretana” w Loreto we Włoszech (2016). Repertuar Chóru obejmuje muzykę dawną, klasyczną, romantyczną oraz współczesną, w tym kompozycje o tematyce sakralnej, aranżacje muzyki rozrywkowej, utwory inspirowane folklorem różnych narodów, a także dzieła wokalno-instrumentalne, jak na przykład: Requiem Gabriela Faurego, Missa Brevis Josepha Haydna, 9. Symfonia Ludwiga van Beethovena. Dyrygentem Chóru od marca 2013 roku jest Michał Brożek.

Michał Brożek – jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2009 roku ukończył studia pierwszego stopnia w dwóch specjalnościach: Edukacja muzyczna oraz Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a także w specjalizacji Muzyka kościelna. W 2011 roku ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w specjalnościach: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne w klasie dyrygentury prof. dr hab. Iwony Melson oraz Edukacja muzyczna
i przedmioty teoretyczno-muzyczne. W 2010 roku był uczestnikiem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. W 2008 roku założył Chór „Cantate Deo” przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, z którym zdobywa nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach chóralnych. W 2013 roku objął stanowisko dyrygenta Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Rejonowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Tychach dla Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

7. Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, Poznań
Dyrygent: Paweł Łuczak

Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” to już niemal 18 lat wspólnego rozwijania pasji, jaką jest śpiew. Założony w 1999 roku przez Monikę Kusz, absolwentkę Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od tego czasu zespół działa pod patronatem Uczelnianego Centrum Kultury. Od 2005 roku występuje pod dyrekcją wykładowcy Akademii Muzycznej, dr. Pawła Łuczaka.

„Volantes Soni” jest zrzeszeniem różnych, ciekawych osobowości.Zasilają go osoby różnych profesji, w dużej mierze są to studenci, ale również absolwenci Politechniki oraz innych poznańskich uczelni. Chór ubarwia uroczystości na rodzimej uczelni oraz prowadzi szeroką działalność koncertową w regionie, śpiewając na najważniejszych scenach miasta, tym samym wzbogacając życie kulturalne Poznania. Ponadto chętnie uczestniczy w wielu koncertach charytatywnych w poznańskich kościołach, szpitalach, szkołach specjalnych i domach dziecka.

Repertuar chóru obejmuje pieśni religijne oraz świeckie różnych epok, zawiera również różnorodne utwory rozrywkowe czy ludowe. Przez lata swej działalności chór podjął się wielkich kompozycji wokalno-instrumentalnych, do których można zaliczyć „Quo Vadis” Feliksa Nowowiejskiego, „Wesele lubelskie” Tadeusza Szeligowskiego, „Requiem d-moll” W. A. Mozarta, „Mesjasza” G.F. Haendla czy „Misę Criollę” Ariela Ramireza. Chór koncertował w Polsce na prestiżowych festiwalach i konkursach chóralnych oraz w Europie – m.in.: Czechy, Hiszpania, Bułgaria, Macedonia oraz Irlandia Północna. „Volantes Soni” mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami; do ostatnich należą:

 • 2017– „Złoty dyplom” na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie
 • 2016– I miejsce w kategorii chórów akademickich oraz Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu o tematyce Pater Noster na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej
  „Pater Noster” w Strzepczu
 • 2015 – Drugie miejsce na IV Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim
 • 2014 – „Złote Pasmo” na III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych „Ave Maria” w Chojnicach

Dyrygentem chóru jest dr Paweł Łuczak. W 2004 roku ukończył studia (dyplom z wyróżnieniem) na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu a w 2010 roku ukończył studia magisterskie na wydziale wokalnym tej akademii w klasie prof. Andrzeja Ogórkiewicza. W latach 2004-2006 odbył Podyplomowe Studia Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2013 roku ukończył kurs mistrzowski dla dyrygentów chóralnych: International Conducting Masterclass w Marktoberdorf w Niemczech. W maju 2015 roku obronił doktorat na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 2012 roku jest także wykładowcą w tejże uczelni.

 

8. Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika, Strumień
Dyrygent: Anna Czerwińska

CHÓR MIESZANY TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO „LUTNIA” IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” zostało założone we wrześniu 1918 roku, na dwa miesiące przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Powstało z inicjatywy grupy nauczycieli szkoły powszechnej w Strumieniu, pod egidą Jana Orszulika, imieniem którego nazwano później stowarzyszenie. Chór skupia w swych szeregach ludzi w różnym wieku i różnej profesji. Na repertuar chóru składają się utwory muzyki sakralnej i świeckiej z różnych epok – od średniowiecza do współczesności, kompozytorów polskich i zagranicznych a także utwory muzyki ludowej i rozrywkowej. Od września 2016 roku dyrygentem chóru jest Anna Czerwińska – Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki w specjalności Dyrygentura chóralna.

Anna Czerwińska
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki w specjalności Dyrygentura chóralna. Dyrygenturę chóralną studiowała pod kierunkiem prof. Iwony Melson. Uczestniczyła także w warsztatach dla dyrygentów w Krakowie (2015) i Gdańsku (2016). Od 2015 roku jest asystentem w Akademickim Chórze Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyrygentem Chóru Lutnia Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Orszulika w Strumieniu jest od 2016 roku.

 

9. Chór Mieszany „Cantabile”, Łużna
Dyrygent: Jan Wypasek

Historia łużańskiego chóru Cantabile sięga lat przedwojennych. Założycielem łużańskiego zespołu chóralnego był entuzjasta oraz prekursor ruchu kulturalnego na wsi Władysław Leśkiewicz. Z biegiem czasu zmieniali się kierownicy, dyrygenci, a także członkowie zespołu chóralnego. Kontynuowano śpiewacze tradycje rodzinne, wielopokoleniowe.
Obecnie czterogłosowy chór mieszany Cantabile od 2001 roku prowadzi Jan Wypasek, który kontynuuje pracę poprzedników.
Chór na swoim koncie ma spektakularne prezentacje na terenie Łużnej i w okolicznych miejscowościach  na terenie województwa małopolskiego. Bierze udział w konkursach, przeglądach chórów, uroczystościach religijnych oraz świeckich. W swoim repertuarze posiada pieśni kościelne, okolicznościowe, a także utwory z zakresu klasyki muzyki. Ciągle rozwija się , doskonali swój warsztat  i repertuar, pozyskując nowych członków i sympatyków.

Do ostatnich osiągnięć chóru należą:

–  III miejsce w kategorii chórów mieszanych w IV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio w Tarnowie – 2014 r.
– I miejsce i Grand Prix w II Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie – 2015 r.
– II miejsce w kategorii Chóry na 22 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 2016 r.
– II miejsce w kategorii chóry a capella na XXV Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” -2016 r.
– wyróżnienie na V Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio w Tarnowie – 2016 r.
– I miejsce na XXI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej CANTATE DEO w Rzeszowie – 2017 r.

 

10. Chór Kameralny „Fermata”, Kielce
Dyrygent: Ewa Robak

Chór Kameralny Fermata to kilkunastoosobowy zespół wokalny, który powstał w Kielcach w 1998r. Fermata wykonuje zarówno utwory należące do kanonu chóralistyki, jak i muzyki rozrywkowej wykonywane a cappella. Jej założycielem i dyrygentem jest Ewa Robak – na co dzień adiunkt w  Instytucie Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach.

Fermata prowadzi ożywioną działalność koncertową i festiwalową. Chór ma w dorobku udział
w nagraniu 10 płyt CD i DVD (w tym 6 z towarzyszeniem orkiestry i 4 płyty a cappella). Nowatorskim przedsięwzięciem Fermaty jest płyta „Grechuta niejednym głosem” (2012) wykraczająca poza ramy zwykłego projektu muzycznego, bo mimo ogromnej popularności piosenek Marka Grechuty aranżacje chóralne jego przebojów są nadal rzadkością. Zespół chętnie angażuje się również w projekty społeczne.

Spośród wielu nagród otrzymanych przez Chór Kameralny Fermata, przytoczyć można kilka
z ostatnich lat:

 • I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu w Pradze i Nagroda dla Dyrygenta (2011)
 • Dwie I nagrody na I Międzynarodowym Festiwalu Per Musica ad Astra w Toruniu (2013)
 • Srebrny Dyplom na Turnieju Chórów „Legnica Cantat”(2014), (2015)
 • Dwa Złote Dyplomy na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Bratislava Cantat I (2015)
 • Trasa koncertowa w ramach 26 festiwalu International Music Meeting we Włoszech.
 • I nagroda na I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis 2016
 • I nagroda na III Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2017

 

 

11. Chór POSM II st. im. Fryderyka Chopina „Chopiniada”, Kraków
Dyrygent: Marek Hampel

Chór Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie, od kwietnia 2015 roku występuje pod nazwą CHOPINIADA. Nazwa wymyślona przez młodzież uczęszczającą na zajęcia chóru, bezpośrednio nawiązuje do nazwiska patrona Szkoły. Chopiniada działa przy szkole, która w 2016 roku obchodziła jubileusz 70-cio lecia istnienia.
Od 2010 roku, dyrygentem chóru jest mgr Marek Hampel, który skupił się na intensywnej działalności zespołu, co przekłada się na wiele ważnych przedsięwzięć artystycznych. Chór wykonywał między innymi takie dzieła jak: Messę di Glorię G. Pucciniego, Mszę D-dur A. Dvoraka, Mszę Koronacyjną W. A. Mozarta, Te Deum J. Haydna, Glorię A. Vivaldiego, Veni Creator W. Kilara. Od roku 2014 chór bardzo intensywnie wzbogaca swój repertuar a cappellowy, czego efektem był m.in. Koncert Finałowy Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego z Okazji Światowych Dni Młodzieży 17 maja 2015 roku. W trakcie koncertu miały miejsce, obok wykonań utworów znanych kompozytorów jak: Bruckner, Górecki, Wacław z Szamotuł, dwa prawykonania utworów nagrodzonych w konkursie: II miejsce, Fuga – Kosmy Szusta (Łódź) oraz I miejsce, Verso l’alto – Piotra Pudełko (Katowice), którego utwór został zaprezentowany m.in. w trakcie Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Skora-Song” w Chojnowie 7 czerwca 2015 roku.

Chór Chopiniada zdobył kilka nagród. Grand Prix oraz nagrodę za najlepiej wykonany utwór sakralny Christus Factus A. Bucknera na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Skora-Song” w Chojnowie. W 2017 roku chór pod dyrekcją Marka Hampela zdobył dwa Srebrne Pasma na IV Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kategoriach Chóry mieszane a cappella oraz Chóry z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego a także III miejsce na XXVI Myślenickim Festiwalu kolęd i pastorałek Myślenice 2017 w kategorii Chóry mieszane z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu instrumentalnego. Jako chór Szkoły Muzycznej boryka się z częstą rotacją śpiewaków, co niestety stanowi ogromną trudność w utrzymaniu stałego repertuaru. 15 listopada 2015 roku w Krakowie chór wziął udział w Koncercie Cecyliańskim w trakcie którego m. in. nastąpiło premierowe wykonanie utworu O, sancta Cecilia H. J. Botora. Koncert był poprzedzony trzydniowymi warsztatami z prof. S. Krawczyńskim. W ramach inauguracji obchodów jubileuszowych szkoły, Chopiniada wykonała Małą Mszę Uroczystą W. Widłaka wraz z wybitnym organistą Arkadiuszem Bialicem, Romancero Gitano M. Castelnuovo-Tedesco oraz wspólnie z Orkiestrą POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie chór wykonał Requiem W. A. Mozarta na zakończenie obchodów jubileuszowych pod batutą prof. Stanisława Krawczyńskiego. Od 2017 roku, chór przystąpił do realizacji szerokich projektów o charakterze międzynarodowym.

 

Marek Hampel – dyrygent i animator życia kulturalnego, który swoją karierę ukierunkował przede wszystkim na pracę z młodzieżą. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (Dyplom z prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno – instrumentalnych z wyróżnieniem w 2010 roku). Od 2010 roku jest pedagogiem, dyrygentem chóru i orkiestry kameralnej Camerata di Cracovia, POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie.
Od 2010 roku przygotował i poprowadził z wielkim powodzeniem szereg koncertów o zróżnicowanym aparacie wykonawczym. Najważniejsze: Msza Koronacyjna oraz Requiem W. A. Mozarta, Messa di Gloria G. Pucciniego, Msza D-dur A. Dvoraka, Wariacje na tematy starych kolęd amerykańskich G. Holsta na chór, orkiestrę smyczkową, obój i kotły, Kolędy na orkiestrę symfoniczną i chór H. J. Botora, Msza Bogucka W. Widłaka.

W 2014 roku w ramach programu „Zamówienia Kompozytorskie” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotował z wielkim sukcesem operę dziecięcą pt. „Pocztówki Muzyczne”, które obejrzało łącznie około 3000 osób.
W 2015 roku z Orkiestrą Kameralną Camerata di Cracovia POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie odbył tournée we Francji dając kilkanaście koncertów z flecistą Jean-Pierrem Menugem oraz sopranistką Olgą Rusin. W 2017 roku wspólnym koncertem zainicjował szeroką współpracę pomiędzy POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie, SM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie, chórem II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu oraz chórem Christian-Ernst-Gymnasium z Erlangen/Niemcy. We wrześniu 2017 roku wraz z orkiestrą symfoniczną SM I st. nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie, wystąpił w trakcie koncertu Finałowego V Mieleckiego Festiwalu Zderzenie Muzyczne Mielec 2017.

Jest organizatorem licznych warsztatów muzyczno – rekreacyjnych w ramach, których młodzież w przyjazny sposób rozwija swoje talenty i umiejętności. Ma na w swoim dorobku artystycznym światowe i polskie prawykonania utworów kompozytorów współczesnych m. in. Excelcsitas Dawida Alan – Nihila (Paryż 2014), O Sancta Cecylia – H. J. Botora (Kraków 2015), Verso l’alto Piotra Pudełki (Kraków 2015), Fugi na chór a cappella Kosmy Szusta (Kraków 2015). W 2017 roku przygotował chór do prawykonań utworów w ramach projektu Szkoła Częścią Wspólnoty – Muzyka Młodych Twórców i Wykonawców.

Od początku swojej pracy zawodowej wykazywał się ogromnym zaangażowaniem i efektywną pracą na rzecz rozwoju młodzieży, co przyczyniło się do otrzymania Nagrody I st. Dyrektora POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie za całokształt pracy dydaktyczno – artystycznej już na początku swojej kariery.

Jest zdobywcą następujących nagród: – GRAND PRIX dla najlepszego chóru oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu Christus Factus A. Brucknera na III Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Skora Song” – Chojnów 2015. – II miejsce z orkiestrą Szkoły Muzycznej I st. Nr 1 im S. Wiechowicza na VI Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I stopnia w kategorii orkiestr smyczkowych – Będzin 2015. – dwa Srebrne Pasma na IV Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kategoriach Chóry mieszane a cappella oraz Chóry z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. – III miejsce na XXVI Myślenickim Festiwalu kolęd i pastorałek Myślenice 2017 w kategorii Chóry mieszane z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu instrumentalnego.
– III miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I st. w kategorii orkiestr mieszanych – Będzin 2017. Marek Hampel jest współzałożycielem i I dyrygentem Kameralnej Orkiestry Smyczkowej Arco Cracovia działającej przy Fundacji Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego oraz koordynuje jej projekty edukacyjne. Orkiestra zainicjowała swoją działalność w ramach 50 Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie wykonując obok koncertów organowych Suitę na orkiestrę smyczkową Johna Ruttera.

12. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Leszek Pollak

Młodzieżowy Chór Mieszany ,,Ave Sol”
Założony przez Leszka Pollaka w 1981 roku Młodzieżowy Chór Mieszany ,,Ave Sol” jest jednym ze znanych polskich chórów amatorskich. Szeroki repertuar, obejmujący utwory wszystkich epok i gatunków muzycznych, jak i, co może
ważniejsze, rzadko spotykana radość śpiewania połączona ze znakomitą techniką wykonawczą, zapewnia chórowi duże uznanie i wysoką pozycję w oczach krytyków i sędziów.
Te sukcesy możliwe są dzięki dużym umiejętnościom młodych ludzi, ich systematycznej pracy oraz ścisłej współpracy z Bielskim Centrum Kultury – instytucją szeroko znaną w Polsce, dzięki swemu zaangażowaniu w rozwój kulturalny regionu. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia zdobyte na konkursach i festiwalach:

1991 Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Chórów w Bydgoszczy;
Grand Prix na Festiwalu Muzyki Kameralne]’ w Kaliszu;
Grand Prix na Turnie].u Chórów w Legnicy;
1992 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy
1994 III miejsce na Festiwalu w Debreczynie, Węgry;
I miejsce na Festiwalu Chórów Młodzieżowych w Neerpelt, Belgia
1995 Grand Prix na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Kaliszu;
I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy;
III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Nantes, Francja
1996 II miejsce na Festiwalu im. F. Mendelssohna-Bartholdy w Daupethal, Niemcy;
1998 III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w LIlangollen, Walia;
2000 II miejsce na Festiwalu we Debreczynie, Węgry;
I miejsce na Festiwalu Chórów Młodzieżowych w Neerpelt, Belgia;
2001 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy;
Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Chórów ,,Gaude Cantem” w Bielsku-Białej;
2002 I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie;
2003 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy;
2004 II miejsce w Śląskim Konkursie Chórów o Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach
2005 I miejsce na Turnieju Chórów w Legnicy, laureat nagrody im. Henryka Karlińskiego
2006 Brązowa ,,Harfa Eola” na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej ,,Schola Cantorum” w Kaliszu
2008 IV miejsce w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Llangollen Walia
2009 I miejsce w kat. zespołów kameralnych w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie
2011 I miejsce w kategorii chórów mieszanych w VII Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna
2012 Złoty Dyplom w Gaude Cantem w Bielsku-Białej
2013 Złoty Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie w Bydgoszczy
-Nagroda Ministra Edukacji Narodowej,
-Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-Nagroda Polskich Kompozytorów ZAIKS
2014 II miejsce w Międzynarodowym Konkursie w Ohrid (Macedonia)
2015 Złoty Kamerton na ogólnopolskim Konkursie w Bydgoszczy
-Nagroda Min. Edukacji Narodowej
-Nagroda Min. Kult. I Dziedzictwa Narodowego
-Nagroda Pol. Kompozytorów ZAIKS
-Nagroda Specjalna za wyk. utworu obowiązkowego
-II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chórów „Rybnicka Jesień” w Rybniku

Leszek Pollak jest absolwentem Wydziału Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Podczas podyplomowych studiów w Bydgoskiej Akademii Muzycznej specjalizował się w zakresie dyrygentury chóralnej i emisji głosu. Jest laureatem nagród dyrygenckich na festiwalach i konkursach chóralnych. Zdobył m.in. nagrodę dla najlepszego chóru i dyrygenta na Turnieju Chórów ,,Legnica Cantat”(1991) i na Międzynarodowym Festiwalu ,,BIM” w Bydgoszczy, a w 1995r. na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Kaliszu. Był wykładowcą w Instytucie Muzycznym na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie. Od 1999r., po uzyskaniu tytułu doktora sztuki, pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Dyrygentury Chóralnej. Obecnie kieruje założonym przez siebie w 1981r. chórem ,,Ave SOL” działającym przy Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

 

 


1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.
2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).
2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie,
3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest nagroda specjalna  w wysokości 3000 złotych. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne,  jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.
4. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
5. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
6. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
7. Główne kryteria oceny:
– poziom wykonawczy i stopień trudności programu
– dobór repertuaru i dramaturgia
– artykulacja słowna i muzyczna
– ekspresja muzyczna
– interpretacja, stylowość wykonania
– walory brzmieniowe, emisja głosu
– intonacja
8. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 9.12.2017.  Zobowiązują się przygotować dwa utwory „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo” do wspólnego wykonania. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów. Dostępne są również na stronie festiwalswider@us.edu.pl w zakładce „do pobrania
9. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
11. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.

NAGRODY:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.
Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.

Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu
Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim

Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału
w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN.
2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS

W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 15 września 2017 r.

Organizatorzy zapewniają:
-obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
-nocleg w dniu 8/9.12 lub 9/10.12. dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 300 km. 

3. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
4. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich
Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 10 PLN

TERMINY:

1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 10 lipca 2017r.
2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 10 września 2017r.
3.
Potwierdzenie opłaty wpisowej do 15 września 2017 na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
4. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 15 listopada 2017 na adres:

INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.

 


II MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW ​W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA​ ​ŚWIDRA W CIESZYNIE
​Cieszyn, 10.12.2016

Jury w składzie:
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska
prof. dr hab. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna w Kijowie/Ukraina
dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska
dr Igor Dohovic Państwowa Opera w Koszycach/ Słowacja

Po wysłuchaniu 7 zespołów podczas przesłuchań konkursowych odbywających się w Sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i wyróżnienia

GRAND PRIX ​MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA, PUCHAR J.M. REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA ORAZ NAGRODĘ W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ J.M. REKTORA UŚ OTRZYMAŁ ZABRZAŃSKI CHÓR MŁODZIEŻOWY „RESONANS CON TUTTI”, ZABRZE DYRYGENT: ARLENA RÓŻYCKA-GAŁĄZKA

 

ZŁOTE DYPLOMY
1. Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze Dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka (pkt. 95)
2. Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków Dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek (pkt. 94)
3. Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin Dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik (pkt. 92)
4. Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice Dyrygent: Jadwiga Sikora (pkt. 91)

SREBRNE DYPLOMY
1. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole Dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka (pkt. 85)
2. Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik (pkt. 83)
3. Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała Dyrygent: Dominika Jurczuk (pkt. 81)

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra ​– statuetkę CANTUS ufundowaną przez Rodzinę Profesora Józefa Świdra oraz nagrodę pieniężna 1000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice – dyrygent: Jadwiga Sikora

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim ​– Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla oraz nagrodę pieniężną 2000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego otrzymał ​Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym ​– Puchar Ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oraz nagrodę pieniężną 1000 ​zł ufundowaną przez Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca otrzymał ​Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu współczesnego kompozytora ​statuetkę oraz nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał​Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin, dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem​–nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał ​Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze, dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka

NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ​za kultywowanie tradycji śpiewaczych, otrzymał ​Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice, dyrygent: Jadwiga Sikora

NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR, ​za dbałość o kulturę śpiewu i wyróżniającą pracę nad emisją młodych głosów ​otrzymał ​Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin, dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

Jury pragnie podkreślić, że poziom festiwalu był bardzo wysoki. Biorąc pod uwagę,iż była to druga edycja konkursu cieszy fakt, iż w wydarzeniu wzięły udział zespoły chóralne różnych generacji od najmłodszych, przez chóry młodzieżowe, akademickie, aż po śpiewaków reprezentujących wiek dojrzały.
Jury dziękuję organizatorom za podjęcie cennej inicjatywy zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, dzięki któremu możemy wspominać postać Profesora Józefa Świdra, przez liczne lata związanego z Cieszynem, nauczyciela, kompozytora, społecznika, przyjaciela młodzieży, którego wkład w rozwój polskiej i światowej literatury chóralnej jest niepodważalny i ponadwymiarowy.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW 2016

 


HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH NA II MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY „DOM NARODOWY”

10 GRUDNIA 2016

JURY:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska

prof. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina

dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek  – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

dr IgorDohovič  – Państwowa Opera w Koszycach/ Słowacja

 

 9.00 – 10.00       Próba akustyczna wg harmonogramu

10.00 – 10.20        Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin                               dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

10.20 – 10.40        Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała                dyrygent: Leszek Pollak

10.40 – 11.00        Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice                                       dyrygent: Jadwiga Sikora

11.00 – 11.20        Akademicki Chór Politechniki Opolskiej                                     dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka

11.20 – 13.00     Przerwa obiadowa

                               Próba akustyczna wg harmonogramu  

13.00 – 13.20        Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik                                       dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik

13.20 – 13.40        Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała                            dyrygent: Dominika Jurczuk

13.40 – 14.00        Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze       dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka

14.00 – 14.20        Chór kameralny „Lege Artis”, Kraków                                         dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

 

harmonogram-przesluchan-konkursowych-2016

harmonogram-prob-akustycznych-2016


LISTA  CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU:

1.Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze
Dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka
2.Chór kameralny „Lege Artis”, Kraków
Dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek
3. Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Leszek Pollak
4. Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin
Dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik
5. Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik
Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik
6. Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice
Dyrygent: Jadwiga Sikora
7.Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Dominika Jurczuk
8. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole
Dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka


Termin: 9-10 grudnia 2016 roku
Miejsce przesłuchań: Sala Widowiskowa Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”
Koncert galowy, koncert laureatów: Kościół Jezusowy w Cieszynie

1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.

2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD,DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

3. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie zobowiązane są do przesłania do dnia 15 listopada 2016,   3. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie zobowiązane są do przesłania do dnia 15 listopada 2016,
4 kompletów partytur na adres:
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”


Regulamin konkursu:

 1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).
 2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie, w tym jednego utworu prof. Józefa Świdra.
 3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
 4. Utwory zgłoszone do programu konkursowego, są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
 5. W przesłuchaniach konkursowej oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Główne kryteria oceny:
  – poziom wykonawczy i stopień trudności programu
  – dobór repertuaru i dramaturgia
  – artykulacja słowna i muzyczna
  – ekspresja muzyczna- interpretacja, stylowość wykonania
  – walory brzmieniowe, emisja głosu
  – intonacja
 7. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 10.12.2016. Zobowiązują się przygotować dwa utwory „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo” do wspólnego wykonania. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów, znajdują się również na naszej stronie w zakładce „do pobrania”.
 8. Nagrodzone w konkursie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie nagród.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
 10. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.


Nagrody:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi. Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.

GRAND PRIX – dla najlepszego chóru festiwalu
DYPLOMY HONOROWE:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim
Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin.
Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszta uczestnictwa:

 1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez radę artystyczną do udziału w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 400 PLN. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej:
  Uniwersytet Śląski
  Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  NIP 634-019-71-34
  ING o/Katowice 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
  w tytule proszę wpisać: FESTIWAL ŚWIDER KONKURS
  W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 3O września 2016 r.
 2. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
 3. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
  Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 10 PLN


Terminy:

 1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy nadesłać na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 30 września 2016r.
 2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 10 października 2016r.
 3. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 30 września 2016 na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
 4. Chóry zakwalifikowane do przesłania 4 kompletów nutowych zgłoszonego repertuaru do 15 listopada 2016r. na adres:
  INSTYTUT MUZYKI
  UL. NIEMCEWICZA 2
  43-400 CIESZYN
  z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”
  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.