Konkurs

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

Cieszyn, 09.12.2017

 

JURY konkursu chórów w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki w Cieszynie:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski – Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki Szczecin/Polska

prof. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina

dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH NA III MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

  8.00 – 9.00        PRÓBA AKUSTYCZNA

9.00 – 9.20            Chór mieszany „Cantabile”, Łużna                                                dyrygent: Jan Wypasek

9.20 – 9.40            Chór Politechniki Poznańskiej, Poznań                                          dyrygent: Paweł Łuczak

9.40 – 10.00          Galicyjski chór kameralny „Jewszan”, Lwów                                  dyrygent: Ihor Dankovsky

10.00 – 10.20         Żeński chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con Cuore”, Lódź                 dyrygent: Aleksandra Ryłko-Sutowicz

10.20 – 10.40         Chór kameralny 441 Hz, Gdańsk                                                 dyrygent: Anna Wilczewska

10.40 – 11.00         Chór Tow. Śpiewaczego „Lutnia” im. J. Orszulika, Strumień           dyrygent: Anna Czerwińska

11.00 – 12.00      Przerwa, Próba akustyczna cz.II

12.00 – 12.20        Chór POSM II stopnia im. F. Chopina „Chopiniada”, Kraków           dyrygent: Marek Hampel

12.20 – 12.40        Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała                      dyrygent: Leszek Pollak

12.40 – 13.00        Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkacego, Kraków        dyrygent: Ewa Kieres

13.00 – 13.20        Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice                               dyrygent: Michał Brożek

13.20 – 13.40        Bielski Chór Kameralny                                                              dyrygent: Beata Borowska

13.40 – 14.00        Chór kameralny „Fermata”, Kielce                                               dyrygent: Ewa Robak

Harmonogram przesłuchań 2017


LISTA  CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU:

 1. Galicyjski Chór Kameralny „Jewszan”, Lwów/Ukraina
  Dyrygent: Ihor Dankowsky
 2. Chór Kameralny 441 Hz, Gdańsk
  Dyrygent: Anna Wilczewska
 3. Bielski Chór Kameralny, Bielsko-Biała
  Dyrygent: Beata Borowska
 4. Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego, Kraków
  Dyrygent: Ewa Kieres
 5. Żeński Chór Uniwersytetu Łódzkiego „Con cuore”, Łódź
  Dyrygent: Anna Ryłko-Sutowicz
 6. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
  Dyrygent: Michał Brożek
 7. Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, Poznań
  Dyrygent: Paweł Łuczak
 8. Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” im. Jana Orszulika, Strumień
  Dyrygent: Anna Czerwińska
 9. Chór Mieszany „Cantabile”, Łużna
  Dyrygent: Jan Wypasek
 10. Chór Kameralny „Fermata”, Kielce
  Dyrygent: Ewa Robak
 11. Chór POSM II st. Im. Fryderyka Chopina „Chopiniada”, Kraków
  Dyrygent: Marek Hampel
 12. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave Sol”, Bielsko-Biała
  Dyrygent: Leszek Pollak

1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.
2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).
2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie,
3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest nagroda specjalna  w wysokości 3000 złotych. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne,  jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.
4. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
5. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
6. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
7. Główne kryteria oceny:
– poziom wykonawczy i stopień trudności programu
– dobór repertuaru i dramaturgia
– artykulacja słowna i muzyczna
– ekspresja muzyczna
– interpretacja, stylowość wykonania
– walory brzmieniowe, emisja głosu
– intonacja
8. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 9.12.2017.  Zobowiązują się przygotować dwa utwory „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo” do wspólnego wykonania. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów. Dostępne są również na stronie festiwalswider@us.edu.pl w zakładce „do pobrania
9. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
11. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.

NAGRODY:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.
Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.

Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu
Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim

Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin. Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału
w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN.
2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS

W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 15 września 2017 r.

Organizatorzy zapewniają:
-obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
-nocleg w dniu 8/9.12 lub 9/10.12. dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 300 km. 

3. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
4. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich
Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 10 PLN

TERMINY:

1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 10 lipca 2017r.
2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 10 września 2017r.
3.
Potwierdzenie opłaty wpisowej do 15 września 2017 na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
4. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 15 listopada 2017 na adres:

INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.

 


II MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY 

IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW ​W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA​ ​ŚWIDRA W CIESZYNIE
​Cieszyn, 10.12.2016

Jury w składzie:
prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska
prof. dr hab. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna w Kijowie/Ukraina
dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska
dr Igor Dohovic Państwowa Opera w Koszycach/ Słowacja

Po wysłuchaniu 7 zespołów podczas przesłuchań konkursowych odbywających się w Sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie postanowiło przyznać następujące dyplomy, nagrody regulaminowe i wyróżnienia

GRAND PRIX ​MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI IM. PROFESORA JÓZEFA ŚWIDRA, PUCHAR J.M. REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA ORAZ NAGRODĘ W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ UFUNDOWANĄ PRZEZ J.M. REKTORA UŚ OTRZYMAŁ ZABRZAŃSKI CHÓR MŁODZIEŻOWY „RESONANS CON TUTTI”, ZABRZE DYRYGENT: ARLENA RÓŻYCKA-GAŁĄZKA

 

ZŁOTE DYPLOMY
1. Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze Dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka (pkt. 95)
2. Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków Dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek (pkt. 94)
3. Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin Dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik (pkt. 92)
4. Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice Dyrygent: Jadwiga Sikora (pkt. 91)

SREBRNE DYPLOMY
1. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole Dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka (pkt. 85)
2. Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik (pkt. 83)
3. Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała Dyrygent: Dominika Jurczuk (pkt. 81)

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra ​– statuetkę CANTUS ufundowaną przez Rodzinę Profesora Józefa Świdra oraz nagrodę pieniężna 1000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice – dyrygent: Jadwiga Sikora

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim ​– Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego Janusza Króla oraz nagrodę pieniężną 2000 zł ufundowaną przez Starostę Cieszyńskiego otrzymał ​Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym ​– Puchar Ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oraz nagrodę pieniężną 1000 ​zł ufundowaną przez Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca otrzymał ​Chór Kameralny „Lege Artis”, Kraków, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najciekawszą interpretację utworu współczesnego kompozytora ​statuetkę oraz nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał​Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin, dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem​–nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Cieszyn Ryszarda Macurę otrzymał ​Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze, dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka

NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR ​za kultywowanie tradycji śpiewaczych, otrzymał ​Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice, dyrygent: Jadwiga Sikora

NAGRODĘ SPECJALNĄ, PUCHAR PREZESA ODDZIAŁU BIELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR, ​za dbałość o kulturę śpiewu i wyróżniającą pracę nad emisją młodych głosów ​otrzymał ​Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin, dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

Jury pragnie podkreślić, że poziom festiwalu był bardzo wysoki. Biorąc pod uwagę,iż była to druga edycja konkursu cieszy fakt, iż w wydarzeniu wzięły udział zespoły chóralne różnych generacji od najmłodszych, przez chóry młodzieżowe, akademickie, aż po śpiewaków reprezentujących wiek dojrzały.
Jury dziękuję organizatorom za podjęcie cennej inicjatywy zorganizowania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra, dzięki któremu możemy wspominać postać Profesora Józefa Świdra, przez liczne lata związanego z Cieszynem, nauczyciela, kompozytora, społecznika, przyjaciela młodzieży, którego wkład w rozwój polskiej i światowej literatury chóralnej jest niepodważalny i ponadwymiarowy.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRÓW 2016

 


HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH NA II MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA

CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY „DOM NARODOWY”

10 GRUDNIA 2016

JURY:

prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski –Akademii Muzycznej w Łodzi/Polska

prof. Igor Cyklinskij – Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina

dr hab.prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek  – Uniwersytet Śląski w Katowicach/Polska

dr IgorDohovič  – Państwowa Opera w Koszycach/ Słowacja

 

 9.00 – 10.00       Próba akustyczna wg harmonogramu

10.00 – 10.20        Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin                               dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik

10.20 – 10.40        Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała                dyrygent: Leszek Pollak

10.40 – 11.00        Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice                                       dyrygent: Jadwiga Sikora

11.00 – 11.20        Akademicki Chór Politechniki Opolskiej                                     dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka

11.20 – 13.00     Przerwa obiadowa

                               Próba akustyczna wg harmonogramu  

13.00 – 13.20        Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik                                       dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik

13.20 – 13.40        Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała                            dyrygent: Dominika Jurczuk

13.40 – 14.00        Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze       dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka

14.00 – 14.20        Chór kameralny „Lege Artis”, Kraków                                         dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek

 

harmonogram-przesluchan-konkursowych-2016

harmonogram-prob-akustycznych-2016


LISTA  CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU:

1.Zabrzański Chór Młodzieżowy „Resonans con tutti”, Zabrze
Dyrygent: Arlena Różycka-Gałązka
2.Chór kameralny „Lege Artis”, Kraków
Dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek
3. Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Leszek Pollak
4. Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie”, Lublin
Dyrygent: Irena Sołtan-Wąsik
5. Chór Gimnazjalny „Bel Canto”, Rybnik
Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik
6. Chór Mieszany „Echo”, Zebrzydowice
Dyrygent: Jadwiga Sikora
7.Zespół wokalny „ Bi-Bi Singers”, Bielsko-Biała
Dyrygent: Dominika Jurczuk
8. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Opole
Dyrygent: Ludmiła Wocial-Zawadzka


Termin: 9-10 grudnia 2016 roku
Miejsce przesłuchań: Sala Widowiskowa Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”
Koncert galowy, koncert laureatów: Kościół Jezusowy w Cieszynie

1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.

2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD,DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.

3. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie zobowiązane są do przesłania do dnia 15 listopada 2016,   3. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie zobowiązane są do przesłania do dnia 15 listopada 2016,
4 kompletów partytur na adres:
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”


Regulamin konkursu:

 1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego – do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu).
 2. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych a cappella zróżnicowanych stylistycznie, w tym jednego utworu prof. Józefa Świdra.
 3. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną nagrodą jury.
 4. Utwory zgłoszone do programu konkursowego, są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
 5. W przesłuchaniach konkursowej oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Główne kryteria oceny:
  – poziom wykonawczy i stopień trudności programu
  – dobór repertuaru i dramaturgia
  – artykulacja słowna i muzyczna
  – ekspresja muzyczna- interpretacja, stylowość wykonania
  – walory brzmieniowe, emisja głosu
  – intonacja
 7. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie 10.12.2016. Zobowiązują się przygotować dwa utwory „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo” do wspólnego wykonania. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów, znajdują się również na naszej stronie w zakładce „do pobrania”.
 8. Nagrodzone w konkursie chóry zobowiązane są do uczestnictwa w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie nagród.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
 10. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal.


Nagrody:

Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi. Pula nagród 20.000 złotych/5000 euro.

GRAND PRIX – dla najlepszego chóru festiwalu
DYPLOMY HONOROWE:
Złoty Dyplom: 91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
NAGRODY SPECJALNE:
– za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
– za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
– za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem
– za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
– za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim
Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin.
Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszta uczestnictwa:

 1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez radę artystyczną do udziału w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 400 PLN. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej:
  Uniwersytet Śląski
  Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  NIP 634-019-71-34
  ING o/Katowice 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
  w tytule proszę wpisać: FESTIWAL ŚWIDER KONKURS
  W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 3O września 2016 r.
 2. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
 3. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
  Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i restauracjach cieszyńskich Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10-15 PLN, kolacja 10 PLN


Terminy:

 1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy nadesłać na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 30 września 2016r.
 2. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu do 10 października 2016r.
 3. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 30 września 2016 na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
 4. Chóry zakwalifikowane do przesłania 4 kompletów nutowych zgłoszonego repertuaru do 15 listopada 2016r. na adres:
  INSTYTUT MUZYKI
  UL. NIEMCEWICZA 2
  43-400 CIESZYN
  z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”
  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.