Konferencja

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  

NT. DYRYGENCKIE KREACJE WYKONAWCZE WSPÓŁCZESNEGO RYNKU KULTURY

Termin: środa,  7 grudnia 2016 roku,  Budynek Główny, Sala Kameralna UŚ

godz. 8:30  Rejestracja uczestników konferencji, seminarium, warsztatów
godz. 9:00  Otwarcie konferencji, powitanie gości
Dziekan Wydziału Artystycznego: prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Dyrektor Instytutu Muzyki: dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka

      RECITAL FORTEPIANOWY GLEB BELYAEV / ŁOTWA

w programie:
F.Schubert-F.Liszt, F.Chopin,  J.Świder , M. Camacho, Ch. Balayer, Nikolai Kapustnin

prowadzenie koncertu: Grażyna Durlow

godz. 10:00 Rozpoczęcie obrad, Sala Konferencyjna UŚ

Prowadzenie obrad:
dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka
dr hab. Małgorzata Kaniowska
prof. Michał Korzistka

godz. 10.00 – 10.20  dr hab. Bogumiła Mika/ Uniwersytet Śląski/Polska
                                  Józefa Świdra związki z festiwalem „Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”

godz. 10.20 – 10.40 Doctor of Arts, Prof. Ēvalds Daugulis/Daugavpils University/Łotwa
                                 Harmony studies for choir conductors in Latvia

godz. 10.40 – 11.00 dr hab. Waldemar Sutryk/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Prozodia jako istotny element kształtowania ekspresji dzieła

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

Prowadzenie obrad:
dr hab. Bogumiła Mika
dr hab. Jadwiga Uchyła – Zroski
dr Magdalena Szyndler

godz. 11.30 – 11.50  dr hab. Joanna Glenc/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Śpiew chóralny – przyjemność czy obowiązek?
                               Oblicze śpiewactwa zespołowego w szkolnictwie ogólnokształcącym

godz. 11.50 – 12.10  dr Karol Pyka/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Wykorzystanie instrumentów ceramicznych w kompozycji „Pieśń o stworzeniu”

godz. 12.10 – 12.30 mgr Małgorzata Gembala/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Inspiracje i przekształcenia muzyki ludowej Beskidu Żywieckiego na podstawie twórczości wybranych zespołów

godz. 12.30 – 12.50 dr Aleksandra Zeman/Uniwersytet Śląski/Polska
„Tajna misja Bombika” – realizacja słuchowiska słowno-muzycznego jako forma interdyscyplinarnego kształcenia studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej

godz. 12.50 – 14.00  przerwa obiadowa

Prowadzenie obrad:
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek
dr hab. Urszula Mizia
dr Agnieszka Kopińska

godz. 14.00 – 14.20  mgr Izabela Kopeć/ ARTMUSIC/Warszawa/Polska
                                Ludomir Michał Rogowski ,,Enigma”

godz. 14.20 – 14.40 dr Zenon Mojżysz/Uniwersytet Śląski/Polska
                               Edycja czy aranżacja – od rękopisu do wykonania”

godz. 14.40-15.00 mgr Andrzej Śnioszek/Uniwersytet Śląski/Fundacja J.Świdra/Polska
                             Józef Świder o sobie

godz. 15.00-15.20 prof. Igor Cyklinskij/Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina/
                             Ruch chóralny na Ukrainie

godz. 15:20 Dyskusja

godz. 16:00 WARSZTATY PIANISTYCZNE,  sala nr 3, bud. D
                     prowadzący: GLEB BELYAEV

godz. 19.00 Koncert Inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra

      JÓZEF ŚWIDER –MUZYKA NA INSTRUMENTY DĘTE

     Sala Koncertowa PSM I i II st. w Cieszynie, Zamek

godz. 20.00 Uroczysty bankiet z dyskusją podsumowującą pierwszy dzień konferencji

 


Celem konferencji jest wymiana myśli naukowej, doświadczeń artystycznych w poznawaniu, tworzeniu, propagowaniu różnorodnych kreacji dyrygenckich we współczesnym ruchu muzycznym. Omawia rolę dyrygenta jako twórcy, animatora, nauczyciela, wychowawcy ze szczególnym nastawieniem na aspekt edukacyjny. Przedstawia również merytoryczne i praktyczne arkana sztuki dyrygenckiej. Proponowana tematyka przeznaczona jest zarówno dla dyrygentów, nauczycieli akademickich, instruktorów zespołów muzycznych, a także dla studentów zainteresowanych prowadzeniem zespołów muzycznych. Konferencja stwarza okazję do prezentacji nowych obszarów działań artystycznych, których podłożem są kreacje dyrygenckie w oparciu zarówno o tradycyjne jak i nowatorskie rozumienie sztuki dyrygenckiej dla potrzeb prowadzenia zespołów muzycznych zarówno w amatorskim jak i profesjonalnym ruchu (rynku) muzycznym.

Proponowane obszary tematyczne:
– specyfika warsztatu dyrygenckiego w kontekście uwarunkowań społecznych, psychologicznych oraz potrzeb i oczekiwań zespołu
– osobowość dyrygenta i jej wpływ na poziom artystyczno-warsztatowy zespołu
– dyrygent a menadżer kultury we współczesnym rynku muzycznym
– personalistyczny wymiar sztuki dyrygenckiej
– metody pracy dyrygenckiej w zespołach muzycznych różnego typu
– problematyka pracy dyrygenckiej: emisja głosu, dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów muzycznych,
– kształcenie młodej kadry dyrygenckiej dla potrzeb ruchu muzycznego amatorskiego i zawodowego
– wybitni kompozytorzy związani ze Śląskiem Cieszyńskim
– Józefa Świdra – kompozytor-pedagog-mistrz

Podstawowe informacje organizacyjne:
 Miejsce konferencji: kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62.
 Miejsce obrad:
Budynek „D” Instytut Muzyki Uniwersytet Śląski ul. Niemcewicza 2 Cieszyn
Sala Konferencyjna Uniwersytet Śląski w Cieszynie ul. Bielska 62

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (załącznik) wraz z propozycją wystąpień (referat, komunikat, warsztat) prosimy przesłać do 30 września 2016 na adres elektroniczny festiwalswider@us.edu.pl
 2. Przewidywany czas wystąpień:
  referat – do 20 minut,
  komunikat – do 15 minut,
  warsztat – do 45 minut,
  głos w dyskusji – do 7 minut.
 3. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 350 PLN. W ramach opłaty zapewniamy opublikowanie materiałów konferencyjnych, uroczystą kolację, „przerwy kawowe” oraz druk publikacji ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Opłata upoważnia również do uczestnictwa w całości Międzynarodowego Festiwalu im. Jozefa Świdra ( konferencji, seminarium, warsztatach, konkursie chóralnym).
 4. Zakwaterowanie, wyżywienie:
  Uczestnicy konferencji pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł)
  Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych do dnia 30.10.2016
  Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej, zainteresowani uczestnicy seminarium pokrywają je we własnym zakresie. Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10 PLN, kolacja 10 PLN
 5. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej oraz kosztów pobytu
  Uniwersytet Śląski
  Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  ING o/Katowice 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
  w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER KONFERENCJA
 6. Teksty wystąpień należy przesłać do dnia 30 października 2016 na adres festiwalswider@us.edu.pl
  lub na adres:Sekretariat Instytutu Muzyki
  dr hab. Izabella Zielecka-Panek
  43-400 CIESZYN
  ul. Niemcewicza 2
  z dopiskiem „Konferencja Świder”
 7. Wymogi edytorskie: Tekst wystąpień o objętości do 16 stron znormalizowanych A4, czcionka 12 pkt, akapit (interlinia) 1,5 pkt, przypisy dolne, wydruk papierowy w dwóch egzemplarzach, streszczenie w języku polskim (do ¼ strony), słowa klucze (do pięciu słów).