Warsztaty

V Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra
5 – 8 grudnia 2019

 

UWAGA: Zgłoszenia NA WARSZTATY do 30.11.2019!!!
Karta_zgloszenia warsztaty FESTIWAL ŚWIDER 2019

regulamin 2019 – FESTIWAL_ŚWIDER — warsztaty

PROWADZĄCY WARSZTATY:

 

                          
Marcin Wawruk                           Zoran Stanisavljevic                             Józef Broda                         Katarzyna Broda-Firla


CZWARTEK, 5.12.2019 
Katarzyna Broda-Firla: 
WARSZTATY ŚPIEWU BIAŁYM GŁOSEM „Od źródła…”
godz. 17.00 – 19.00

Miejsce: Sala Kameralna UŚ Cieszyn 

PIĄTEK, 6.12.2019

 • godz. 13.00:
  Inauguracja V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Prof. Józefa Świdra
   Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”,

  W programie:
  Utwory a cappella Józefa Świdra
  Karol Pyka (prawykonanie) Tryptyk Śląski (Pokład 510, Sanktuarium, Mazelonka)

  Wykonawcy:
  Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia w Cieszynie
  Cieszyńska Orkiestra Dęta
  Izabella Zielecka-Panek – dyrygent, przygotowanie chóru
  Karol Pyka  – dyrygent
  Maria Zuber – przygotowanie chóru

 • godz. 13.30 – 15.30
  WARSZATATY: 
  prof. Zoran Stanisavljevic
  BALKAN CHORAL MUSIK
  BALKAN RHYTMS AND FOLK ROOTS IN CHORAL MUSIC
  ORTHODOX SPIRITUAL MUSIC OF SERBIAN AUTHORS

Miejsce: Sala widowiskowa Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy 

 • godz. 16.00
  SPOTKANIE Z WYBITNYM FOLKLORYSTĄ JÓZEFEM BRODĄ

  TAM GDZIE BIJĄ ŹRÓDŁA… MUZYKA FOLKLOREM NAPISANA
  Miejsce: Sala widowiskowa Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy
 • godz. 18.00
  Tam gdzie biją źródła… muzyka chóralna cieszyńskim folklorem zaśpiewana
  – Koncert towarzyszący warsztatom festiwalowym
  Józef Broda – śpiew, instrumenty ludowe
  Chór Kameralny Ad libitum
  Izabella Zielecka – Panek – dyrygent
  Grażyna Durlow – słowo

SOBOTA, 7.12.2019

prof. dr hab. Marcin Wawruk 
RYTMETYKA CHÓRALNA – ROZWÓJ KOMPETENCJI RYTMICZNYCH CHÓRU W UJĘCIU NON-SERIO
godz. 9.00 – 11.00
Miejsce: Sala Kameralna UŚ Cieszyn

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

prof. dr hab. Marcin Wawruk 

Chórmistrz, aranżer, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu; założyciel i szef artystyczny zespołu wokalnego “ProForma”, z którym stale koncertuje i nagrywa. Bilans 30-lecia jego pracy artystycznej obejmuje przeszło 600 koncertów chóralnych i wokalno-instrumentalnych, blisko 200 opracowań chóralnych, kilkadziesiąt piosenek oraz utwory dydaktyczne dla dzieci i młodzieży (m. in. zbiór utworów skrzypcowych „Skrzypiące nutki”, podręcznik „Rytmetyka chóralna”, wydane przez PWM), a także muzykę komponowaną dla radia, tv i filmu; brał udział w powstawaniu paru tuzinów płyt CD jako producent muzyczny, autor, aranżer, dyrygent i wykonawca. Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej i światowej estrady (m. in. Bobby McFerrin, Katie Melua, Maryla Rodowicz, Kayah, Stanisław Soyka, Marek Bałata, Krzysztof Krawczyk, Krzesimir Dębski, Adam Sztaba, Grzech Piotrowski). Otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006) oraz szereg innych branżowych wyróżnień.

KATARZYNA BRODA-FIRLA  – kultywuje źródłową prawdę o śpiewie białym. Od najmłodszych lat uczyła się od swojego ojca – Józefa Brody, który przekazał jej wrażliwość na otaczający świat i ludzi, nauczył, jak dostrzegać muzykę tam, gdzie na pozór jej nie ma: w górskich potokach, szumiących drzewach, burzy i deszczu. Razem odwiedzali mieszkańców wsi, od których Katarzyna uczyła się źródłowego śpiewu i tańca. Z zespołem Józefa Brody koncertowała w Polsce i za granicą. Trasy koncertowe wiodły przez m. in. Francję (z Teatrem Stu), Bułgarię, Niemcy, Litwę, Ukrainę, Rosję, Kanadę, Austrię, Węgry, Słowację, Chorwację, Szkocję. Współtworzy zespoły muzyczne takie jak: Shafa i Do Boga.
Brała udział w nagraniu płyt: Kapela Lipka Na Granicy, Debora, Posłuchejcie Kamaradzi, Z bogiem Olzy (nagrana z Chórem Ad libitum), Muzyka serca i rozumu, a także brała udział w wielu projektach muzycznych: Muzyka serca i rozumu z Józefem Brodą i Januszem Kochutem.
Uczestniczyła w tarasie koncertowej „Betlejem” w Polsce, gdzie śpiewała między innymi z Kamilem Bednarkiem, Grażyną Łobaszewską i Antoniną Krzysztoń.
Jej wokalne zainteresowania wykroczyły już poza europejskie nurty: ostatnio eksploruje tematy śpiewu gardłowego i alikwotowego z Tuwy, Mongolii i Tybetu.
Warsztaty „Od Źródła uczyć będą jak wydobywać z siebie piękny, naturalny głos biały, jak panować nad jego barwą, by móc z tą samą emisją zaśpiewać dziecku kołysankę i zawołać pastersko, wreszcie jak ten dźwięk podeprzeć oddechem. Jesteśmy stworzeni, aby oddychać i komunikować się ze sobą między innymi poprzez głos, który jest najpiękniejszym instrumentem świata. Pierwotnym wyrazem potrzeb, uczuć, ekspresji. W czasach, w których żyjemy szybko, a oddychamy płytko, nasz głos gdzieś zanika, wycofuje się. Nie nucimy, nie śpiewamy. Codzienny stres i pośpiech blokuje w nas prawdziwe wyrażanie siebie.
Każdy człowiek ma swoje źródło, razem będziemy sięgać do korzeni, do źródeł, do natury.
Śpiew biały – zwany też ludowym, etnicznym, pierwotnym to śpiew jasny i swobodny, ale też łagodny i lekki. Dla naszych przodków był naturalną potrzebą ekspresji, towarzyszył im zarówno w codziennym życiu jak również w bardzo doniosłych chwilach. Był wzajemną komunikacją i wzmacniał społeczne więzi. Niósł za sobą prawdę o świecie i człowieku.
Warsztat obejmuje:
– wprowadzenie poprzez słowo w zagadnienie śpiewu białym głosem,
– oddech metodą A. N. Strielnikowej,
– oddech relaksacyjny,
– ćwiczenia emisyjne oparte na autorskiej metodzie,
– zawołanie pasterskie.

JÓZEF BRODA – genialny multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, charyzmatyczny pedagog. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Gra przede wszystkim na instrumentach dętych – trombicie, gajdach, okarynie, piszczałkach, fujarze sałaskiej, a także skrzypcach; podziw wzbudza grą na liściu. Sporo nagrań Jozefa Brody znajduje się w taśmotekach folkloru w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Budapeszcie, Kolonii. Zainteresowaniami wykracza daleko poza muzykę ludową. Często bierze udział w przeróżnych projektach muzycznych jako solista czy muzyk sesyjny. Jest niezrównanym twórcą i animatorem kultury. Prowadzi warsztaty muzyczne i obrzędowe na pograniczu teatru dla dzieci oraz zajęcia ze studentami i nauczycielami, gdzie uczy wsłuchiwania się w naturę. Obejmują one również naukę tworzenia instrumentów z dostępnych w przyrodzie materiałów – gliny, słomy, bzu czarnego, trzcin (w oparciu o te warsztaty powstało ponad 20 filmów dokumentalnych). Prowadzi wiele festiwali, m.in. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Tydzień Kultury Beskidzkiej w Żywcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu (tego ostatniego jest kierownikiem artystycznym i reżyserem koncertów). Był współpomysłodawcą koncertu „Tam, gdzie biją źródła” w Ustroniu, gdzie pełnił również rolę prowadzącego.. W 1997 nagrał płytę „Symfonia o przemijaniu, życiu, śmierci…”. Materiał dźwiękowy znajdujący się na niej stanowi podsumowanie dotychczasowego dorobku artystycznego. Został zarejestrowany w naturalnych warunkach, bez użycia procesorów efektów, w przeważającej większości w domu Brody na Wyrszczku w Koniakowie i w plenerze. Józef Broda jest laureatem pierwszych nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej (1971), w Kazimierzu nad Wisłą (1973), Festiwalu Telewizji „Arany Pawa” w Budapeszcie (1974; I Nagroda Narodowa); otrzymał także nagrodę „Czerwonej Róży” (1979), nagrodę im. Oskara Kolberga (1995) i im. Chałasińskiego (1984) za upowszechnianie kultury. Józef Broda uważa, że muzyka jest tylko środkiem, którym posługuje się w pracy społecznej i pedagogicznej. Jest nie tylko muzykiem, ale społecznikiem szczególnie wrażliwym na ludzkie nieszczęście.

ZORAN STANISAVLJEVIĆ – ukończył dyrygenturę w 2001 r. Na Wydziale Sztuki w Prištinie w Kosowie.
Ceniony chórmistrz, dyrygent, wykładowca, pedagog. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Niszu.
Założyciel Chór Żeński Studenckiego Centrum Kultury Niš. Od 2012 roku jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Akademickiego Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu w Niszu/Serbia.
Prowadził Orkiestrę Symfoniczną Armii Serbskiej „Stanislav Binički” – Belgrad, Orkiestrą Wydziału Sztuki w Niszu, Orkiestrą Kameralną SKC Nisz, Orkiestrą Kameralną „Amorozo” – Leskovac, Orkiestrą Kameralną „Wrażenie” – Nisz, Kameralny Orkiestra „Nowa muzyka” – Nisz i Orkiestra Kameralna „Imperio. Współpracował z Teatrem Narodowym w Niszu.
Od 2012 roku współpracuje z Niszową Orkiestrą Symfoniczną jako dyrygent.
Zdobył wiele nagród na konkursach międzynarodowych np.:
– „The vocal pedagogue of Euro Choir” na Tygodniu Chóralnym Europejskiego Stowarzyszenia Chórów w Niszu w 2010 r
– Złoty Medal w kategoria chórów kobiecych na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym 2007 w Bijeljinie/ Serbia
– Pierwsza nagroda „Vojislav Ilić” w kategorii dużych chórów i dyrygentów na Festival „Choirs Among Frescoes” in Belgrade 2013,
– Grand Prix at the International Festival of Choirs „Chernomorski Sounds” in Balchik, Bulgaria, 2016
Jest członkiem wielu profesjonalnych jury na krajowych festiwalach. Brał udział w wielu projektach radiowych i telewizyjnych
Koncertował w Austrii, Czechach, Serbii, Słowenii, Słowacji, Francji, Macedonii, Bułgarii, Grecji, Białorusi, Hiszpanii, Polsce i we Włoszech.
W ramach międzynarodowych projektów nawiązał udaną współpracę z Chórem „24” Yorku w Wielkiej Brytanii i Chórem New Bulgarian University w Sofii (projekt IPA). Z tym ostatnim zespołem wystąpił w Wiedniu, Austrii (2013), Perniku, Bułgarii (2013), Tetowie, Macedonii (2014), Prijedor, Serbia (2014), Poznań, Polska (2015, 2017). Koszyce, Słowacja (2016,2017), Kalisz, Polska (2017), Lublana, Słowenia (2018), Belfort, Francja (2018).

 

 


Szanowni Państwo, już  23 listopada zainaugurujemy w Cieszynie IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Prof. Józefa Świdra.
W ramach festiwalu odbędą się warsztaty i seminarium dla dyrygentów chórów.

 

Piątek 23.11.2018,
Sala Kameralna Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

WARSZTATY MIĘDZYNARODOWE I SEMINARIUM DLA DYRYGENTÓW W RAMACH IV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI im. J. ŚWIDRA

13:30-14:30 Dobrawa Borkała / Francja/Polska
Warsztaty Symfonii Oddechowej – oddech jako narzędzie do regulacji naszego umysłu, emocji oraz stanu psychicznego

15:00-17:00 Emmanuel P. de Leon Jr. /Filipiny
Songs of the Philippine Archipelago

 

   DOBRAWA BORKAŁA
Dobrawa Borkała artystka wizualna / Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych ENSBA w Paryżu. Magister Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Certyfikowana terapeutka EMDR oraz Instruktorka metody oddechowej Buteyko. Autorka alfabetu oddechowego składającego się z kilkudziesięciu znaków wyróżniających warianty oddechu ludzkiego. Za pomocą tej notacji dokumentuje tradycje i techniki oddechowe całego świata. Z poszczególnych liter alfabetu można również tworzyć kompozycje na wzór partytur muzycznych. Struktury dźwiękowe, częstotliwość, amplitudy i rytm są pracą wewnętrzną, a ich źródłem własne ciało. Czas jest wyznaczany przez tempo oddechu. W oparciu o nutowy zapis oddechu rozwija projekt Symfonii Oddechowej; zbiorowego oddechowego działania performatywnego. Warsztaty Symfonii Oddechowej Oddech jest jedną z najistotniejszych czynności organizmu, wykonywanych poza kontrolą umysłu, co sprawia, że na co dzień nie zwracamy na niego uwagi. Warsztaty Symfonii Oddechowej przedstawią oddech jako narzędzie do regulacji naszego umysłu, emocji oraz stanu psychicznego. Uczestnicy warsztatu poznają autorski sposób notacji oddechu utworzony przez Dobrawę Borkałę. Następnie wykonają ćwiczenia oddechowe, aby poprzez własne ciało doświadczyć spektrum oddechu. Zajęcia będą zakończone wspólnym wykonaniem Partytury Oddechowej – performansu dyrygowanego przez autorkę.

 

   EMMANUEL „Eman” P. de LEON Jr.
Eman de Leon jest dziś jednym z najbardziej cenionych terapeutów, instruktorów, chórmistrzów na Filipinach. Wykładowca Wydziału Dyrygentury University of the Philippines Diliman.
Przez kilka lat pełnił funkcję asystenta dyrygenta University of the Philippines Concert Chorus, Od 2012 roku koncertował jako dyrygent z tym zespołem zdobywając międzynarodowe uznanie na różnych konkursach chóralnych w całej Europie.
Obecnie jest dyrektorem i dyrygentem University of the Philippines Manila Chorale (UPMC). Pod jego dyrekcją UPMC reprezentował kraj na wielu festiwalach w Azji i Europie, zdobywając wiele nagród w uznanych, prestiżowych konkursach.
Emmanuel de Leon podróżuje po całych Filipinach, aby uczyć i prowadzić warsztaty dla chórów i dyrygentów. Eman komponuje i aranżuje utwory na różnego rodzaju konkursy chóralne, dla programów telewizyjnych, programów komercyjnych i produkcji scenicznych.
Jest również śpiewakiem (bas-baryton) zawodowego, najbardziej uznanego chóru Filipin Philippine Madrigal Singers.

Zapraszamy do udziału: kontakt festiwalswider@us.edu.pl

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

Szanowni Państwo, już niebawem 8 grudnia zainaugurujemy w Cieszynie III Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. Prof. Józefa Świdra.
W ramach festiwalu odbędą się warsztaty i seminarium dla dyrygentów chórów.

Przedstawiamy pierwszego z prowadzących.

Prof. Eva Seinerová
Temat: O chóralistyce poważnie i humorystycznie. Chóralne Studio Śpiewu Permoník przez pięćdziesiąt lat działalności. System kształcenia chóralnego w Republice Czeskiej na przykładzie Chóru PERMONIK.

SEMINARIUM I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DLA DYRYGENTÓW
9 grudnia 2017 r., sobota, godz. 15.30–17.00
Sala konfirmacyjna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie,

 

 

Prof. Eva Seinerová
Dyrektor artystyczny i założycielka Chóru Permonik, chórmistrz, wybitny nauczyciel śpiewu, pedagog, wychowawca rzeszy dzieci i młodzieży. Stworzyła Szkołę Chóralną PERMONIK, która od ponad 50 lat jest wiodącą placówką edukacyjną w Republice Czeskiej.
Reprezentacyjny Chór PERMONIK, pod jej kierownictwem, prezentował czeską muzykę chóralną na wielu koncertach, festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Współpracuje z współczesnymi kompozytorami, piszącymi specjalnie dla zespołu Permonik (J. Jirásek, J. Vičar, I. Hurník, O. Macha). Interpretacje czeskiej muzyki współczesnej cieszą się ogromną popularnością wśród publiczności. Pod kierownictwem Evy Seinerovej chór współpracował także z kompozytorami (O. Ben-Amots, P. Salerni), zespołami wszystkich rodzajów cymbałów oraz orkiestrami symfonicznymi. Pod jej kierownictwem PERMONIK wykonuje bardzo wymagający repertuar. O doskonałości zespołu świadczą najwyższe nagrody krajowe i zagraniczne m.in. w Busan, Carnegie Hall. Za swą działalność artystyczną Eva Seinerová zdobyła nagrody m.in.: Ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu, Ministra Kultury oraz Związku Chórów.

PERMONIK pod dyrekcją Evy Seinerovej

 

 

SEMINARIUM I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DLA DYRYGENTÓW
8 grudnia 2017 r., piątek, godz. 13.00 – 16.30
Sala Kameralna Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,

13.00-14.30
prof. Krystyna Świder – Solowa i zespołowa emisja głosu

   PROF. KRYSTYNA ŚWIDER ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, w klasie śpiewu solowego. Od 1955 roku jest pracownikiem dydaktycznym w macierzystej uczelni. Przez wiele lat – na prośbę ówczesnego rektora PWSM prof. Jana Gawlasa – prowadziła zespoły chóralne ze studentami ostatniego roku dyrygentury chóralnej na Wydziale Pedagogicznym, równocześnie ucząc śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym oraz prowadziła zespoły operowe, w ramach których przygotowała, między innymi, studenckie przedstawienie opery „Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego wystawione w 1972 roku na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu.

Klasę Krystyny Świder ukończyły, między innymi, Urszula Mitręga, Anna Lorenc i Sabina Olbrich – laureatki krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych.

Od 1970 roku, przez kilkadziesiąt lat, była chórmistrzem Opery Śląskiej w Bytomiu. Wraz z chórem Opery Śląskiej została uhonorowana Złotą Płytą za przygotowanie chóru i wykonanie partii chóralnych w operze „Nabucco” G. Verdiego.

Wspólnie z mężem Józefem Świdrem założyła i przez wiele lat prowadziła Chór Mieszany „Moniuszko” w Czechowicach-Dziedzicach. Jednocześnie była dyrygentem innych chórów amatorskich, jak Chór Męski „Echo” i Chór Mieszany ZZ Kolejarzy, z którym w 1968 roku zdobyła główną nagrodę na Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”.

 

SEMINARIUM I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DLA DYRYGENTÓW
8 grudnia 2017 r., piątek, godz. 13.00 – 16.30
Sala Kameralna Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,

15.00-16.30
prof. Beatriz Blanco, prof. Marek WalawenderRytmy południowoamerykańskie w muzyce wokalnej i gitarowej na przykładzie wybranych utworów wenezuelskich i argentyńskich

PROF. BEATRIZ BLANCO

   Urodziła się w Caracas, w Wenezueli. Pierwsze kroki w muzyce stawiała w wieku 4 lat, ucząc się gry na cuatro, wenezuelskiej, narodowej odmianie gitary. W wieku 8 lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie w Escuela Superior de Musica „Jose Angel Lamas”. Była również członkiem renomowanych wenezuelskich zespołów wokalnych, m.in. Kameralnego Zespołu Wokalnego Uniwersytetu Centralnego w Caracas i „Madrigalistas de Aragua „. Ten ostatni został laureatem I nagrody na międzynarodowym konkursie zespołów wokalnych w Porto Alegre, Brazylia 1978. Uczęszczała również do szkoły tańca nowoczesnego zespołu „Taller de Danza Contemporanea de Caracas”, z którym następnie występowała. Naukę śpiewu klasycznego podjęła za radą znakomitej nauczycielki śpiewu Very Rosza. W Polsce mieszka od 1982 r. Studiowała śpiew w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Heleny Łazarskiej oraz w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Kazimiery Goławskiej.
Jest laureatką międzynarodowego konkursu wokalnego im. Carmen Teresa de Hurtado(Caracas, wrzesień 1989)
Jako solistka koncertowała w Wenezueli, Brazylii, Hiszpanii, Francji i Niemczech. W Polsce występuje w prestiżowych salach koncertowych, m.in. w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej, Studio S-1, Filharmoniach we Wrocławiu, Poznaniu, Bielsku Białej, etc., współpracując z wybitnymi muzykami, m.in. Wiesławem Ochmanem, Ellą Susmanek, Waldemarem Malickim, Maciejem Niesiołowskim, Leszkiem Potasińskim, Markiem Walawenderem, Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim, Sławomirem Chrzanowskim. Jest współtwórcą i członkiem zespołu SoloTres.
Brała udział również w wielu festiwalach muzycznych (m.in. ”Vratislava Cantas”, „Viva il Canto”, Festiwal Operowy w Bydgoszczy, Festiwal Gitarowy w Lublinie.)
Współpracuje także z teatrami operowymi, m.in. Warszawską Operą Kameralną (gdzie podczas dziesięcioletniej współpracy wzięła m. in. udział w I Festiwalu Mozartowskim w 1991 r.); Teatrem Wielkim w Warszawie (z którym brała udział w premierowych przedstawieniach dzieła J. Bruzdowicz w Paryżu – sala UNESCO i Barcelonie – w ramach Olimpiad Kulturalnych w lipcu 1992 r.)
Wykonuje zarówno klasyczny repertuar operowy: np. rolę Carmen w operze G. Bizeta (Opera Nowa w Bydgoszczy, Opera Śląska, Opera Szczecińska, Teatr Muzyczny w Lublinie), jak i musicalowy: jak np. rola Anity w „West Side Story” L. Bersteina, (przedstawienie to w Operze na Zamku w Szczecinie w 2001 r. zostało wyróżnione nagrodą za najlepszy spektakl roku), a także programy koncertowe śpiewając pieśni solowe oraz biorąc udział w koncertach zespołów kameralnych.
Jest również wybitną wykonawczynią muzyki ludowej krajów Ameryki Łacińskiej, a także znawcą i popularyzatorem kultury Ameryki Południowej, a zwłaszcza Wenezueli – ambasador Wenezueli w Polsce P. Daniela Sokolovitch podczas publicznego koncertu nazwała Beatriz Blanco „ambasadorem kultury wenezuelskiej w Polsce”.
Dokonała licznych nagrań dla Polskiego Radia i jest częstym gościem w Telewizji Polskiej.
Zajmuje się także działalnością pedagogiczną prowadząc autorski program artystyczno-dydaktyczny we współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie.

 

PROF. MAREK WALAWENDER

   Rozpoczął naukę gry na gitarze pod okiem swojego wuja, Zbigniewa Czerzniewskiego, następnie uczył się w PSM II st. w klasie prof. Marcina Zalewskiego i w Akademii Muzycznej F. Chopina w klasie prof. Ryszarda Bałauszko oraz na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Był laureatem konkursu gitarowego muzyki latynoamerykańskiej – Kraków 1986.
Koncertował w Polsce, m.in. w najbardziej renomowanych salach koncertowych jak np. Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Pomorska, Filharmonia Szczecińska, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek Książąt Mazowieckich w Płocku, Sala Kongresowa PKiN w Warszawie, Studio S-1, Krakowska Rotunda, oraz klubach i salonach muzycznych jak np. Piwnica Wandy Warskiej, Piwnica Pod Baranami, a także za granicą, w Szwecji, Niemczech, Francji, Czechach, Turcji, Włoszech, Hiszpanii i Meksyku. Uczestniczył jako gość w krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in. Warszawska Jesień, Festiwal Muzyki Współczesnej w Berlinie Zachodnim, Festiwale Gitarowe w Cieszynie, Gdańsku, Koszalinie, Lublinie, Stambule, Villa de Ingenio i in.
Występuje w recitalach solowych i z zespołami kameralnymi. Wykonuje również koncerty na gitarę z orkiestrą.
Ma w swoim repertuarze utwory z różnych epok i w różnych stylach, od muzyki renesansowej do współczesnej, oraz tradycyjną muzykę różnych narodów m.in. muzykę hiszpańską, latynoamerykańską, żydowską, cygańską, rosyjską, ukraińską, i polską.
Współpracował także z zespołami jazzowymi (m.in. Vistula River Jazz Band, O Pasaro) i piosenkarzami, (m.in. z Antoniną Krzysztoń, Edytą Geppert, Oleną Leonenko, Przemysławem Gintrowskim, Niną Stiller), jak też z teatrami muzycznymi i dramatycznymi ( m.in Teatr Wielki-Opera Narodowa, Roma, Buffo, Dramatyczny, Narodowy, Ateneum) i orkiestrami symfonicznymi (m.in. Filharmonia Narodowa, NOSPR)
Od 2002r. współpracuje stale z wybitną wokalistką wenezuelską Beatriz Blanco.
Był założycielem i wieloletnim członkiem Kwartetu Gitarowego Fandango, z którym nagrał płytę Carmen (Polskie Nagrania-1987). Jest współtwórcą i członkiem zespołu SoloTres, wraz z Beatriz Blanco i wybitnym gitarzystą Leszkiem Potasińskim.
Komponuje muzykę na instrumenty solowe i zespoły kameralne, muzykę teatralną a także piosenki. Napisał m.in. muzykę do spektaklu Al. Andaluz do poezji F. G. Lorca (premiera 1998-Teatr Rozmaitości) i Camille Claudel-kiojo (premiera 2002-Centrum Sztuki Współczesnej) w choreografii Małgorzaty Matuszewskiej. Skomponował również Fantazję na gitarę i kwartet smyczkowy (2009)
Dwa koncerty gitarowe: koncert na gitarę i małą orkiestrę (prawykonanie – IV Warszawski festiwal gitarowy-listopad 2008 – Studio Koncertowe W. Lutosławskiego)i Concierto para un Porteño (premiera w S1 w 2011).
Dokonał setek aranżacji m.in.:
– płyta Inne Światy Antoniny Krzysztoń (Pomaton EMI-1992), (a także wiele wcześniejszych programów z udziałem tej solistki wykonywanych i nagrywanych przed 1989 rokiem w obiegu nieoficjalnym np. dla wydawnictw CDN, czy Solidarność),
– program Rodzynki z Migdałami Niny Stiller (wykonywany na koncertach w Polsce i Francji), większość antologii pieśni sefardyjskich Arvolicos d’Almendra (Universal-2000),
– pierwsze w świecie opracowanie Pieśni Miłosnych (orig.Arie Vogezze) Carla Milanuzijego z 1643 (– prawykonane na Festiwalu w Cannie we Włoszech w 1995 wraz z wokalistką Anną Jagielską i nagrane w rok później z udziałem Marcina Zalewskiego na violi da gamba),
– płyty z Oleną Leonenko: Miłość po rosyjsku(MerkuryS.J-2004) i Noc z Wertyńskim(DreamMusi-2006), wykonywane z tą artystką na koncertach programy tradycyjnych pieśni ukraińskich i romansów rosyjskich, a także opracował i skomponował muzykę do spektakli w Teatrze Ateneum: Noc z Wertyńskim i Ech raz, jeszcze raz czyli taniec z pamięcią
Opracowuje także pieśni ludowe na zespoły kameralne z głosem lub na instrumenty.
Nagrywa dla radia i telewizji w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Szwecja, Turcja, Hiszpania), jak również bierze udział w nagraniach płytowych jako kierownik nagrań i aranżer oraz muzyk studyjny.
Dokonał licznych prawykonań utworów znakomitych kompozytorów współczesnych m.in. Ricardo Mandoliniego, Aleksandra Tansmana, Bartłomieja Budzyńskiego, oraz własnych.
Był wielokrotnie jurorem konkursów muzycznych.
Zajmuje się również działalnością pedagogiczną pracując w państwowych i prywatnych szkołach muzycznych różnych szczebli jako nauczyciel oraz jako konsultant i doradca metodyczny, jak również jako wykładowca na kursach gitarowych, a także z zakresu aranżacji i pracy w zespołach muzycznych.

 

 

 

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  

NT. DYRYGENCKIE KREACJE WYKONAWCZE WSPÓŁCZESNEGO RYNKU KULTURY

Termin: środa,  7 grudnia 2016 roku,  Budynek Główny, Sala Kameralna UŚ

godz. 8:30  Rejestracja uczestników konferencji, seminarium, warsztatów
godz. 9:00  Otwarcie konferencji, powitanie gości
Dziekan Wydziału Artystycznego: prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Dyrektor Instytutu Muzyki: dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka

      RECITAL FORTEPIANOWY GLEB BELYAEV / ŁOTWA

w programie:
F.Schubert-F.Liszt, F.Chopin,  J.Świder , M. Camacho, Ch. Balayer, Nikolai Kapustnin

prowadzenie koncertu: Grażyna Durlow

godz. 10:00 Rozpoczęcie obrad, Sala Konferencyjna UŚ

Prowadzenie obrad:
dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka
dr hab. Małgorzata Kaniowska
prof. Michał Korzistka

godz. 10.00 – 10.20  dr hab. Bogumiła Mika/ Uniwersytet Śląski/Polska
                                  Józefa Świdra związki z festiwalem „Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”

godz. 10.20 – 10.40 Doctor of Arts, Prof. Ēvalds Daugulis/Daugavpils University/Łotwa
                                 Harmony studies for choir conductors in Latvia

godz. 10.40 – 11.00 dr hab. Waldemar Sutryk/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Prozodia jako istotny element kształtowania ekspresji dzieła

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

Prowadzenie obrad:
dr hab. Bogumiła Mika
dr hab. Jadwiga Uchyła – Zroski
dr Magdalena Szyndler

godz. 11.30 – 11.50  dr hab. Joanna Glenc/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Śpiew chóralny – przyjemność czy obowiązek?
                               Oblicze śpiewactwa zespołowego w szkolnictwie ogólnokształcącym

godz. 11.50 – 12.10  dr Karol Pyka/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Wykorzystanie instrumentów ceramicznych w kompozycji „Pieśń o stworzeniu”

godz. 12.10 – 12.30 mgr Małgorzata Gembala/Uniwersytet Śląski/Polska
                                Inspiracje i przekształcenia muzyki ludowej Beskidu Żywieckiego na podstawie twórczości wybranych zespołów

godz. 12.30 – 12.50 dr Aleksandra Zeman/Uniwersytet Śląski/Polska
„Tajna misja Bombika” – realizacja słuchowiska słowno-muzycznego jako forma interdyscyplinarnego kształcenia studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej

godz. 12.50 – 14.00  przerwa obiadowa

Prowadzenie obrad:
dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek
dr hab. Urszula Mizia
dr Agnieszka Kopińska

godz. 14.00 – 14.20  mgr Izabela Kopeć/ ARTMUSIC/Warszawa/Polska
                                Ludomir Michał Rogowski ,,Enigma”

godz. 14.20 – 14.40 dr Zenon Mojżysz/Uniwersytet Śląski/Polska
                               Edycja czy aranżacja – od rękopisu do wykonania”

godz. 14.40-15.00 mgr Andrzej Śnioszek/Uniwersytet Śląski/Fundacja J.Świdra/Polska
                             Józef Świder o sobie

godz. 15.00-15.20 prof. Igor Cyklinskij/Akademia Muzyczna Kijów/Ukraina/
                             Ruch chóralny na Ukrainie

godz. 15:20 Dyskusja

godz. 16:00 WARSZTATY PIANISTYCZNE,  sala nr 3, bud. D
                     prowadzący: GLEB BELYAEV

godz. 19.00 Koncert Inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra

      JÓZEF ŚWIDER –MUZYKA NA INSTRUMENTY DĘTE

     Sala Koncertowa PSM I i II st. w Cieszynie, Zamek

godz. 20.00 Uroczysty bankiet z dyskusją podsumowującą pierwszy dzień konferencji

 


Celem konferencji jest wymiana myśli naukowej, doświadczeń artystycznych w poznawaniu, tworzeniu, propagowaniu różnorodnych kreacji dyrygenckich we współczesnym ruchu muzycznym. Omawia rolę dyrygenta jako twórcy, animatora, nauczyciela, wychowawcy ze szczególnym nastawieniem na aspekt edukacyjny. Przedstawia również merytoryczne i praktyczne arkana sztuki dyrygenckiej. Proponowana tematyka przeznaczona jest zarówno dla dyrygentów, nauczycieli akademickich, instruktorów zespołów muzycznych, a także dla studentów zainteresowanych prowadzeniem zespołów muzycznych. Konferencja stwarza okazję do prezentacji nowych obszarów działań artystycznych, których podłożem są kreacje dyrygenckie w oparciu zarówno o tradycyjne jak i nowatorskie rozumienie sztuki dyrygenckiej dla potrzeb prowadzenia zespołów muzycznych zarówno w amatorskim jak i profesjonalnym ruchu (rynku) muzycznym.

Proponowane obszary tematyczne:
– specyfika warsztatu dyrygenckiego w kontekście uwarunkowań społecznych, psychologicznych oraz potrzeb i oczekiwań zespołu
– osobowość dyrygenta i jej wpływ na poziom artystyczno-warsztatowy zespołu
– dyrygent a menadżer kultury we współczesnym rynku muzycznym
– personalistyczny wymiar sztuki dyrygenckiej
– metody pracy dyrygenckiej w zespołach muzycznych różnego typu
– problematyka pracy dyrygenckiej: emisja głosu, dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów muzycznych,
– kształcenie młodej kadry dyrygenckiej dla potrzeb ruchu muzycznego amatorskiego i zawodowego
– wybitni kompozytorzy związani ze Śląskiem Cieszyńskim
– Józefa Świdra – kompozytor-pedagog-mistrz

Podstawowe informacje organizacyjne:
 Miejsce konferencji: kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62.
 Miejsce obrad:
Budynek „D” Instytut Muzyki Uniwersytet Śląski ul. Niemcewicza 2 Cieszyn
Sala Konferencyjna Uniwersytet Śląski w Cieszynie ul. Bielska 62

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (załącznik) wraz z propozycją wystąpień (referat, komunikat, warsztat) prosimy przesłać do 30 września 2016 na adres elektroniczny festiwalswider@us.edu.pl
 2. Przewidywany czas wystąpień:
  referat – do 20 minut,
  komunikat – do 15 minut,
  warsztat – do 45 minut,
  głos w dyskusji – do 7 minut.
 3. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 350 PLN. W ramach opłaty zapewniamy opublikowanie materiałów konferencyjnych, uroczystą kolację, „przerwy kawowe” oraz druk publikacji ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Opłata upoważnia również do uczestnictwa w całości Międzynarodowego Festiwalu im. Jozefa Świdra ( konferencji, seminarium, warsztatach, konkursie chóralnym).
 4. Zakwaterowanie, wyżywienie:
  Uczestnicy konferencji pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł)
  Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych do dnia 30.10.2016
  Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej, zainteresowani uczestnicy seminarium pokrywają je we własnym zakresie. Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10 PLN, kolacja 10 PLN
 5. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej oraz kosztów pobytu
  Uniwersytet Śląski
  Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  ING o/Katowice 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
  w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER KONFERENCJA
 6. Teksty wystąpień należy przesłać do dnia 30 października 2016 na adres festiwalswider@us.edu.pl
  lub na adres:Sekretariat Instytutu Muzyki
  dr hab. Izabella Zielecka-Panek
  43-400 CIESZYN
  ul. Niemcewicza 2
  z dopiskiem „Konferencja Świder”
 7. Wymogi edytorskie: Tekst wystąpień o objętości do 16 stron znormalizowanych A4, czcionka 12 pkt, akapit (interlinia) 1,5 pkt, przypisy dolne, wydruk papierowy w dwóch egzemplarzach, streszczenie w języku polskim (do ¼ strony), słowa klucze (do pięciu słów).

  WARSZTATY 2016

WARSZTATY I SEMINARIUM DLA DYRYGENTÓW CHÓRÓW

„SOLOWA I ZESPOŁOWA EMISJA GŁOSU W MUZYCE KLASYCZNEJ I ROZRYWKOWEJ”

Termin: czwartek,  8 grudnia 2016 roku,  Budynek Główny, sala kameralna UŚ

 

Prowadzenie : dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek

godz. 9:30 – 10:00 prof. Otfried Richter/ Sing- und Musikschule der Stadt Memmingen/ Niemcy
                             „Prof. Jozef Swider – worklist, plans for the future”

godz. 10:00-11:30 Anna Lubańska (mezzosopran,  solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej)

godz. 11:30-12:00 przerwa kawowa

godz. 12:00-13:30 Robert Gierlach (basbaryton, solista Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

godz. 13:30-17:30 przerwa obiadowa

godz. 17:30 – 18:15 Andrzej Lampert (tenor, wokalista, śpiewak operowy, kompozytor, autor tekstów, aranżer i współproducent zespołu PIN)

godz. 19:00 Kościół Najświętszego Serca Jezusa w Czeskim Cieszynie/Czechy

KONCERT WYKŁADOWCÓW WARSZTATÓW
G. ROSSINI LA PETITE MESSE SOLENNELLE

 

Termin: piątek,  9 grudnia 2016 roku,  Budynek Główny, sala kameralna UŚ

Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek

godz. 10:00-11:30 dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha (sopran, Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie)
„Sposób prowadzenia głosu w śpiewie klasycznym i rozrywkowym. Elementy techniki wokalnej w praktyce wykonawczej młodego śpiewaka w perspektywie współczesnego pejzażu muzycznego.”

godz. 11:30 – 12:00 przerwa kawowa

godz. 12:00-13:30 prof. Krystyna Świder  (Akademia Muzyczna w Katowicach, pedagog, długoletni  kierownik Chóru Opery Śląskiej w Bytomiu)
„Warsztaty emisji zespołowej”

godz. 17:00 Sala Koncertowa PSM I i II st. w Cieszynie, Zamek

RECITAL FORTEPIANOWY  – JACEK ZGANIACZ / USA
CHÓR COLLEGIUM CANTICORUM/CZECHY
Dyrygent: Anna Szawińska

 anna-lubanska
      Anna Lubańska (mezzosopran, solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej)

Anna Lubańska mezzosopran, ukończyła z wyróżnieniem Warszawską Akademię Muzyczną w klasie Krystyny Szostek-Radkowej. Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Ady Sari, gdzie otrzymała I nagrodę i trzy wyróżnienia, (za najlepsze wykonanie pieśni francuskiej i utworu Mozarta, a także za najlepsze wykonanie utworu Lutosławskiego). Już podczas ostatniego roku studiów zaczęła występować na warszawskiej scenie operowej, z którą związana jest do dzisiaj.
Na scenie Teatru Wielkiego debiutowała jako Blumenmadchen w „Parsifalu” Richarda Wagnera. Wszechstronny talent, temperament i zdolności aktorskie oraz różnorodny repertuar, czynią z niej jedną z najbardziej wszechstronnych współczesnych polskich śpiewaczek, zdolnych z równym powodzeniem wykonywać role tragiczne, a także partie o lżejszym charakterze.
Do najważniejszych ról w jej repertuarze, które wykonywała na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, należą: Księżniczka Eboli w „Don Carlos”, Amneris w „Aidzie” i Fenena w „Nabucco” Giuseppe Verdiego, a także Herodiada w „Salome” Richarda Straussa, Jadwiga w „Strasznym Dworze Stanisława Moniuszki, Matka Ubu w „Ubu Rex” Krzysztofa Pendereckiego, Olga w „Eugeniuszu Onieginie” Piotra Czajkowskiego, Suzuki w „Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego, Cześnikowa w „Strasznym Dworze” Stanisława Moniuszki i Ortruda w „Lohengrinie” R. Wagnera.
Poza wyżej wymienionymi rolami, artystka ma w swoim repertuarze i chętnie śpiewa partie Azzuceny w „Trubadurze” Giuseppe Verdiego, Fryki w „Pierścieniu Nibelunga” Richarda Wagnera, Santuzza w „Cavalleria Rustican” Pietro Mascagniego, Carmen w „Carmen” Georga Bizeta i wiele innych
Jest cenioną interpretatorką pieśni. Jej repertuar pieśniarski obejmuje bardzo liczne utwory w języku niemieckim, francuskim, polskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, rosyjskim, jidysz i angielskim, takich kompozytorów jak: Franz Peter Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Strauss, Hugo Wolf, Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz, Karol Szymanowski, Francis Poulenc, Hector Berlioz, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Manuel de Falla, Piotr Czajkowski, Dmitrij Szostakowicz.
Artystka często występuje w repertuarze oratoryjnokantatowym. Do najważniejszych w tym repertuarze należą partie w: Symfonii Dramatycznej „Romeo i Julia” Hectora Berlioza, III Symfonii „Pieśń do Nocy” Karola Szymanowskiego, „Mesjaszu” Georga Friedricha Händla, „Siedmiu Bramach Jerozolimy” Krzysztofa Pendereckiego, „Missa pro Pace” Wojciecha Kilara, liczne opracowania Stabat Mater, między innymi takich kompozytorów, jak Antonín Dvořák, Karol Szymanowski, Giovanni Battista Pergolesi, Gioachino Antonio Rossini, Requiem w opracowaniu Wolfganga Amadeusza Mozarta, Giuseppe Verdiego, Valentyna Silvestrova i Antonína Dvořáka, a także Missa Solemnis i IX Symfonia Ludwiga van Beethovena, Msza Koronacyjna Mozarta, Magnificat, Pasja według św. Mateusza i Pasja według św. Jana oraz Wielka Msza hmoll Jana Sebastiana Bacha oraz jego liczne kantaty.
Od 1993 roku jest stale związana z Teatrem Wielkim Operą Narodową i z tym zespołem występowała między innymi na scenie Moskiewskiego Teatru Balszoj, na Festiwalu Operowym w Wiesbaden, na Festiwalu Afrodyty na Cyprze. Niezależnie od tego śpiewała na scenach operowych i estradach w Japoni, Norwegi, Niemczech, Wielkiej Brytani, Belgi, Francji, Rosji, Monako, Hongkongu. W Polsce gościła między innymi na estradach filharmonicznych Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Bydgoszczy. Współpracowała też z Operą Poznańską, Operą Krakowską, Operą Śląską. Gościła na Festiwalu Wratislavia Cantans, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena oraz na Warszawskiej Jesieni i Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz.
Od jakiegoś czasu jest zapraszana do jury konkursów wokalnych.
Współpracowała z wieloma znakomitymi solistami i dyrygentami. Należą do nich między innymi: Jerzy Maksymiuk, Kazimierz Kord, Jacek Kasprzyk, Mark Minkowski, Jan Krenz, Stanisław Skrowaczewski, Placido Domingo, Edita Gruberova, Valerij Gergev.
Zrealizowała kilka nagrań, w tym kompletne nagranie studyjne „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki wydane przez EMI i „Ubu Rex” Krzysztofa Pendereckiego. Oba zarejestrowane z zespołem Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Jacka Kasprzyka. Oprócz wyżej wymienionych ma za sobą także wiele rejestracji dokonanych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

 

kolesblacha      dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha (sopran, Akademia Muzyczna w Krakowie, solistka Opery Krakowskiej )

Artysta muzyk, sopran koloraturowy. W 2001 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno – Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Wojciecha Jana Śmietany. Kunszt wokalny doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i interpretacyjnych u tak znamienitych pedagogów i śpiewaków, jak Paul Esswood, Anne Raynolds, Lioba Braun, Christian Elssner, Ryszard Karczykowski.

Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali m. in. w 2010 r. otrzymała III nagrodę w kategorii głosów żeńskich na VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, a w 2012 roku została uhonorowana Teatralną Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury w kategorii „Najlepsza śpiewaczka”. W lipcu 2014 roku została Laureatką nagrody: „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz promocji kultury.

Solistka Opery Krakowskiej, gdzie debiutowała w 2001 r. partią Królowej Nocy w „Czarodziejskim flecie” Mozarta.

Za szczególnie ważne w dorobku artystki należy uznać role: Rozyna („Cyrulik sewilski” Rossiniego), Gilda („Rigoletto” Verdiego), Roksana („Król Roger” Szymanowskiego), Fiorilla („Turek we Włoszech” Rossiniego), Zerbinetta („Ariadna na Naksos” R.Straussa), Violetta („La Traviata” G. Verdiego) oraz najczęściej wykonywana przez nią partia Królowej Nocy („Czarodziejski flet” Mozarta). Partią Łucji („Lucia di Lammermoor” G. Donizettiego) debiutowała w Operze Narodowej w Warszawie.

Współpracuje z teatrami operowymi w Polsce i zagranicą. Z zespołami Oper w Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie odbyła kilkakrotnie tournée po Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Szwajcarii, goszcząc w takich salach, jak: Festspiel und Kongresshaus w Bregenz, Theater am Aegi w Hannoverze, Philharmonie w Berlinie, Philharmonie w Monachium, Gewandhaus w Lipsku, Rotterdamse Schouwburg w Rotterdamie.

Artystka ma w swoim bogatym dorobku ponad 30 pierwszoplanowych ról operowych, operetkowych i musicalowych, które prezentowała w 50 różnych realizacjach premierowych, festiwalowych oraz repertuarowych wielu teatrów operowych w Polsce i zagranicą.

W kręgu zainteresowań artystycznych Katarzyny Oleś – Blacha znajduje się również muzyka oratoryjno – kantatowa i kameralna. Dowodem na to są liczne koncerty (m.in. Kraków, Warszawa, Wrocław, Szczecin, Katowice, Stuttgart, Wolfsburg, Innsbruck, Linz, Hannover, Berlin, Monachium, Regensburg, Fulda, Graz, Strasburg, Szanghaj, Al Kuwait).

Dokonała szeregu nagrań dla potrzeb Polskiego Radia i Telewizji, w tym w 2005 r. niezwykle rzadko wykonywanego „Koncertu na sopran i orkiestrę” Z. Kasserna, który wielokrotnie prezentowano w programie II Polskiego Radia.

Pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi klasę śpiewu solowego. We wrześniu 2006 roku został jej nadany tytuł doktora w dziedzinie sztuk muzycznych – wokalistyki, a w lipcu 2014 roku tytuł doktora habilitowanego. Prowadzi warsztaty wokalne oraz kursy mistrzowskie dla młodzieży oraz młodych adeptów wokalistyki.


 

krystyna-swider_foto_mono   prof. Krystyna Świder (Akademia Muzyczna w Katowicach, pedagog, długoletni kierownik Chóru Opery Śląskiej w Bytomiu)

Krystyna Świder ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, w klasie śpiewu solowego. Od 1955 roku jest wykładowcą (obecnie starszym wykładowcą) w macierzystej uczelni. Przez wiele lat – na prośbę ówczesnego rektora PWSM prof. Jana Gawlasa – prowadziła zespoły chóralne ze studentami ostatniego roku dyrygentury chóralnej na Wydziale Pedagogicznym, równocześnie ucząc śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym oraz prowadziła zespoły operowe, w ramach których przygotowała, między innymi, studenckie przedstawienie opery „Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego wystawione w 1972 roku na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu.

Klasę Krystyny Świder ukończyły, między innymi, Urszula Mitręga, Anna Lorenc i Sabina Olbrich – laureatki krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych.

Od 1970 roku, przez kilkadziesiąt lat, była chórmistrzem Opery Śląskiej w Bytomiu. Wraz z chórem Opery Śląskiej została uhonorowana Złotą Płytą za przygotowanie chóru i wykonanie partii chóralnych w operze „Nabucco” G. Verdiego.

Wspólnie z mężem Józefem Świdrem założyła i przez wiele lat prowadziła Chór Mieszany „Moniuszko” w Czechowicach-Dziedzicach. Jednocześnie była dyrygentem innych chórów amatorskich, jak Chór Męski „Echo” i Chór Mieszany ZZ Kolejarzy, z którym w 1968 roku zdobyła główną nagrodę na Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”.


andrzej-lampert  Andrzej Lampert (tenor, wokalista, śpiewak operowy,kompozytor, autor tekstów, aranżer i współproducent muzyczny zespołu PIN)

Andrzej Lampert urodził się w Chorzowie, gdzie ukończył wydział wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej II st., aby następnie studiować w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Zainteresowania tą dziedziną zaowocowały wygraniem konkursu Szansa na sukces – w którym śpiewał również repertuar klasyczny – wieloma występami w TV oraz nagraniem szeregu płyt, m.in. z zespołem PIN. W roku 2008 dokonał nagrania, które znalazło się w rozszerzonej wersji albumu Symphony, wspólnie z Sarah Brightman.
W tym samym roku Andrzej Lampert ukończył z wyróżnieniem wydział wokalno-aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie (śpiew solowy u Janusza Borowicza). Od 2011 roku pozostaje pod stałą opieką wokalną Heleny Łazarskiej.
Andrzej Lampert jest laureatem kilku konkursów wokalnych: m.in. III Konkursu im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, XV Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, XV Imrich Godin International Vocal Competition Iuventus Canti we Vrablach na Słowacji. W 2013 roku wystąpił na koncercie w ramach Salzburger Festspiele jako jeden z 10-ciu nagrodzonych – z pośród ponad 1100 kandydatów różnych dyscyplin Sommerakademie Mozarteum. Sukces ten powtórzył w następnym, 2014 roku.
W operze zadebiutował w 2010 na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu partią Alfreda w Traviacie G. Verdiego, a w 2013 roku na tej samej scenie wystąpił jako Leński w Eugeniuszu Oneginie P. Czajkowskiego, będąc już wówczas stałym Solistą Opery Krakowskiej.
Debiutował w niej jako Pinkerton (Madama Butterfly) i śpiewał kolejno partie: Nemorina (L’ elisir d’ amore), Barinkaya (Der Zigeunerbaron), Parysa (La belle Helène), Alfreda (Traviata), Leńskiego (Eugen Oniegin), Rodolfo (La Bohème), Don Narciso (Il Turco in Italia), Walthera (Tanhäuser).
Za granicą w 2014 roku wystąpił jako Alfred w serii przedstawień wraz z premierą Traviaty w Operze Narodowej
w Montpellier, we Francji, a w następnym roku jako Tamino w Zauberflöte w Baden, w Austrii.
Zainteresowania Lamperta sprawiają, że ma on także na swym koncie szereg wykonań koncertowych i oratoryjnych w kraju, a także np. w Kanadzie, Austrii czy w Niemczech.
Dużym sukcesem było w 2014 roku wykonanie w Wiedniu arii wraz z partią Ewangelisty w Pasji św. Mateusza
J.S. Bacha pod dyrekcją Conrada Artmüllera, które zaowocowało zaproszeniem go w następnym roku do zaśpiewania partii tenorowej w Pasji św. Jana J.S. Bacha w Salzburgu.
Lampert dokonał szeregu nagrań. Warto tu m.in. wymienić udział w jedynym istniejącym nagraniu opery
S. Moniuszki Paria (wydawnictwo DUX), a także nagrania arii i obszernych partii wokalnych do filmu „Music War and Love” we współprodukcji Franka Roosa – wraz z NOSPR w Katowicach.


robert-gierlach   Robert Gierlach (bas-baryton, solista Teatru Wielkiego-Opery Narodowej)

Jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu prof. Kazimierza Pustelaka. Artysta otrzymał
I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Viottiego w Vercelli we Włoszech i Nagrodę Publiczności na Konkursie im. Alfredo Krausa w Las Palmas.

Już jako student rozpoczął współpracę z Warszawską Operą Kameralną, śpiewając w „Weselu Figara” i „Don Giovannim” Mozarta. W tym czasie występował również w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie jako Don Basilio w „Cyruliku sewilskim” Rossiniego. Z zespołami tych teatrów odbył liczne podróże zagraniczne (Hiszpania, Francja, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Japonia).

Robert Gierlach występuje na prestiżowych scenach operowych i estradach koncertowych Europy, Ameryki Północnej i Japonii. Śpiewał m. in. w Teatro La Fenice w Wenecji -„Wesele Figara” Mozarta-partia Hrabiego i „Maria di Rohan” Donizettiego-partia de Fiesque; Teatro Filarmonico w Veronie- „Mojżesz w Egipcie”-partia Faraona, oraz
w koncertowym wykonaniu oratorium ”Eliasz” Mendellssohna pod batutą Shlomo Minza; w Teatro Comunale w Bolonii („Don Giovanni” Mozarta-partia Leporella, ”Podróż do Reims”Rossiniego-partia Don Profonda) oraz koncertowe wykonanie „Pulcinelli”Strawińskiego; w Teatro dell’ Opera w Rzymie („Kopciuszek” Rossiniego-partia Alidora) oraz Teatro dell’ Maggio Musicale Fiorentino we Florencji; Teatro G. Verdi w Trieście („Wesele Figara”-partia Hrabiego); Teatro alla Scala w Mediolanie („Wesele Figara”-partia Hrabiego, „Tatiana”A.Corghiego-partia Sabinina).We Francji występował na takich scenach jak: Opera w Nicei, Opera w Marsylii (wszędzie jako Leporello w „Don Giovannim” Mozarta w Theatre des Champs-Elysees w Paryżu-„Król Edyp „ Strawińskiego-partia Kreona oraz koncertowe wykonanie „Króla Rogera” Szymanowskiego-partia Archierejosa. W Stanach Zjednoczonych artysta występował m.in. w Detroit Opera House jako Figaro w „Weselu Figara” Mozarta(dwie różne inscenizacje).Partię Figara śpiewał również w Nico Theatre w Cape Town (RPA), na Festiwalu Operowym w Glyndebourne oraz na deskach Grand Theatre w Genewie jak i w Grand Opera na Florydzie (Miami) Prowadzi też ożywioną działalność koncertową, wsółpracując z takimi zespołami jak Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, NOSPR, Sinfonia Varsovia, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Orkietra Filadelfijska, Orchestre National de France, I Solisti Veneti, City of Birmingham Orchestra, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Dresdner Rundfunk Orcheser, NHK Tokyo Orchestra. Artysta brał udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in. Salzburger Festspiele, BBC Proms (Royal Albert Hall), Berliner Festwoche i Schleswig-Holstein Festival, Wratislavia Cantans, Festiwal Mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracował z wieloma znanymi dyrygentami, reżyserami operowymi oraz śpiewakami takimi jak: Sir Simon Rattle, Sir Yehudi Menuhin, Nello Santi, Charles Dutoit, Jeffrey Tate, Rafael Fruhbeck de Burgos, Claudio Scimone, Michele Plasson, Vladimir Jurovski, Daniele Gatti, Vladimir Gergiew, Christian Thielemann, Jan Krenz, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Gabriel Chmura, Jerzy Semkow, Antoni Wit, Peter Stein, Renato Bruson, Thomas Hampson, Juan Diego Florez. W ostatnich kilku latach Robert Gierlach wystąpił m.in. z zespołami Berliner Philharmoniker oraz Wiener Philharmoniker („Stabat Mater” Szymanowskiego pod batutą Sir Simona Rattle’a), w Opera du Montreal i Lyric Opera w Baltimore (mozartowski Figaro), w Operze Flandryjskiej w Anwerpii (Argante w „Rinaldo” Haendla i w New York City Opera (Leporello). Śpiewał też tytułowego Don Giovanniego w warszawskim Teatrze Wielkim w inscenizacji Mariusza Trelińskiego.

Sezon 2006-2007 zdominowany był przez występy w światowej prapremierze opery D.Carlsona „Anna Carenina”. Na scenach Florida Grand Opera (Miami) oraz Opery w Saint Louis Robert Gierlach śpiewał partię Vronskiego.
W ostatnich sezonach można było go usłyszeć m.in. w Opera Ottawa (Figaro), Tokyo-NHK (Król Edyp-Creon) oraz jako Don Giovanniego w Arizona Opera i Cleveland Opera.

Wystąpił również w Operze Bałtyckiej w Gdańsku (Don Giovanni, Figaro, Hrabia, Papageno, Oniegin) oraz Operze Krakowskiej (Figaro, Hrabia).Śpiewał też z Orkiestrą Szwajcarii Romańskiej w Genewie i Lozannie oraz Filharmonikami Filadelfijskimi w Filadelfii i Carnegie Hall w Nowym Jorku (Kreon i Posłaniec w „Królu Edypie Strawińskiego).

Robert Gierlach jest też cenionym wykonawcą pieśni. Od kilkunastu lat występuje regularnie na organizowanych przez Filharmonię im .R .Traugutta Festiwalach Pieśni Kompozytorów Polskich oraz Pieśni Europejskiej prezentując m.in. cykle pieśni F. Chopina, M.Karłowicza,P. Łukaszewskiego, F. Schuberta, A.Dvoraka.
Od dwóch lat prowadzi również klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalno- Aktorskim UMFC.

 


Termin: 8-9 grudnia 2016 roku
Miejsce: Sala Kameralna oraz Sala Konferencyjna Uniwersytet Śląski w Cieszynie
ul. Bielska 62

1. Seminarium dla dyrygentów chórów obejmuje:
– udział w warsztatach chóralnych
– wykłady podczas Międzynarodowej Konferencja Naukowa Kreacje wykonawcze współczesnego rynku kultury
– konfrontację wyników Jury
– wyjazd na koncert w ramach Festiwalu m.in. G. Rossini „ Mała Msza Uroczysta” Czeski Cieszyn oraz Koncert Galowy Katowice

2. Prowadzący warsztaty:
– prof. Krystyna Świder (Akademia Muzyczna w Katowicach, pedagog, długoletni kierownik Chóru Opery Śląskiej w Bytomiu)

– Andrzej Lampert (tenor, wokalista, śpiewak operowy,kompozytor, autor tekstów, aranżer i współproducent muzyczny zespołu PIN)

– dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha (Akademia Muzyczna w Krakowie, sopran, solistka Opery Krakowskiej )

– Anna Lubańska (solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, mezzosopran)

– Robert Gierlach (bas-baryton, solista Teatru Wielkiego-Opery Narodowej)

3. Wysokość opłaty akredytacyjnej wynosi 350 PLN.
Opłata upoważnia również do uczestnictwa w całości Międzynarodowego Festiwalu im. Jozefa Świdra (konferencji, seminarium, warsztatach, konkursie chóralnym).
W ramach opłaty zapewniamy przygotowanie materiałów seminaryjnych, uroczystą kolację, „przerwy kawowe”

4. Zakwaterowanie, wyżywienie:
Uczestnicy seminarium pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 30 – 40 zł)
Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej, zainteresowani uczestnicy seminarium pokrywają je we własnym zakresie.
Śniadanie: 10 PLN dla jednej osoby, obiad: 10 PLN, kolacja 10 PLN

5. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej oraz kosztów pobytu
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
ING o/Katowice
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER/ WARSZTATY SEMINARIUM

6. Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy przesłać do 30 września 2016 na adres elektroniczny festiwalswider@us.edu.pl