CIESZYN 8-10 GRUDNIA 2023
kultywowanie tradycji śpiewaczych
konkurs chórów, koncerty towarzyszące, spotkania