CIESZYN 6-8 GRUDNIA 2019
kultywowanie tradycji śpiewaczych
warsztaty, konkurs chórów, spotkania