CIESZYN 8-10 GRUDNIA 2017
kultywowanie tradycji śpiewaczych
warsztaty, konferencje, spotkania