CIESZYN 23-25 LISTOPADA 2018
kultywowanie tradycji śpiewaczych
warsztaty, konkurs chórów, spotkania