CIESZYN 3-6 GRUDNIA 2020
kultywowanie tradycji śpiewaczych
warsztaty, konkurs chórów, spotkania